Δώματα με Επικάλυψη Φορτίου

Συστήματα Sarnafil με Επικάλυψη Φορτίου

Συστήματα Χαλαρής Διάστρωσης

Τα συστήματα Sarnafil για επικάλυψη φορτίου είναι ειδικά σχεδιασμένα για χρήση σε δώματα με επικάλυψη φορτίου παρέχοντας ανθεκτική και μακροχρόνια υγρομόνωση, με αντοχή σε διεισδύσεις ριζικών συστημάτων και έναντι μικροοργανισμών. Η επικάλυψη του αναπτύγματος του δώματος όταν αυτή είναι χαλίκι, που αποτελεί και τον πλέον διαδεδομένο τύπο επικάλυψης, πρέπει να είναι 50mm και 80kg/m2, για να εξασφαλίζεται το σύστημα έναντι υφαρπαγής από τον άνεμο.

Συστήματα Sikaplan: Εκτεθειμένα Δώματα

Συστήματα Χαλαρής Διάστρωσης

Οι μεμβράνες Sikaplan για επικάλυψη φορτίου είναι ειδικά σχεδιασμένα για χρήση σε δώματα με επικάλυψη φορτίου παρέχοντας ανθεκτική και μακροχρόνια υγρομόνωση, με αντοχή σε διεισδύσεις ριζικών συστημάτων και έναντι μικροοργανισμών. Η επικάλυψη του αναπτύγματος του δώματος όταν αυτή είναι χαλίκι, που αποτελεί και τον πλέον διαδεδομένο τύπο επικάλυψης, πρέπει να είναι 50mm και 80kg/m2, για να εξασφαλίζεται το σύστημα έναντι υφαρπαγής από τον άνεμο.

Συστήματα Υγρών Μεμβρανών: Eπικάλυψης Φορτίου

Υγρές Μεμβράνες: Τεχνολογίας MTC

Τα συστήματα SikaRoof MTC παρέχουν περισσότερα πλεονεκτήματα σε σχέση με τα συμβατικά συστήματα υγρών μεμβρανών, καθώς και ευκολότερη και ασφαλέστερη εφαρμογή:

 • Είναι ανθεκτικά σε υγρασία και βροχή μόλις δέκα λεπτά μετά την εφαρμογή
 • Προσφέρουν τη δυνατότητα πλήρως ψυχρής εφαρμογής
 • Ευκολία εφαρμογής σε λεπτομέρειες
 • Εύκολη εφαρμογή με χρήση απλών εργαλείων

Υγρές Μεμβράνες

Οι υψηλής απόδοσης υγρές μεμβράνες Sikalastic παρέχουν:

 • Υγρομόνωση χωρίς ραφές
 • Ανθεκτικότητα έναντι διεισδύσεων ριζικών συστημάτων και έναντι μικροοργανισμών
 • Υψηλή ελαστικότητα και ικανότητα γεφύρωσης ρωγμών

Ασφαλτικές Μεμβράνες: Επικάλυψης Φορτίου

Πλαστομερείς Ασφαλτικές Μεμβράνες: Τεχνολογία APP

Οι ασφαλτικές μεμβράνες (ασφαλτόπανα) που εφαρμόζονται με φλόγιστρο αποτελούν μία ευρέως διαδεδομένη και οικονομική λύση υγρομόνωσης δωμάτων με τα ακόλουθα πλεονεκτήματα:

 • Άμεση υγρομόνωση μετά την εφαρμογή
 • Ευκαμψία και διαστασιολογική σταθερότητα
 • Ευκολία εφαρμογής με φλόγιστρο
 • Οι ασφαλτικές μεμβράνες βάσεως ΑPP έχουν σαν βασικό τύπο οπλισμού το μη υφαντό πολυεστέρα. Η διαθέσιμη τελική επιφάνεια για εκτεθειμένες εφαρμογές μπορεί να είναι ψηφίδα ή πολυαιθυλένιο. Οι ασφαλτικές μεμβράνες ΑPP είναι διαθέσιμες σε διαφορετική ποιότητα ανάλογα με το βάρος και την ευκαμψία τους σε χαμηλές θερμοκρασίες.

Ελαστομερείς Ασφαλτικές Μεμβράνες: Τεχνολογία SBS

Οι ασφαλτικές μεμβράνες (ασφαλτόπανα) που εφαρμόζονται με φλόγιστρο αποτελούν μία ευρέως διαδεδομένη και οικονομική λύση υγρομόνωσης δωμάτων με τα ακόλουθα πλεονεκτήματα:

 • Άμεση υγρομόνωση μετά την εφαρμογή
 • Ευκαμψία και διαστασιολογική σταθερότητα
 • Ευκολία εφαρμογής με φλόγιστρο
 • Οι ασφαλτικές μεμβράνες βάσεως SBS έχουν σαν βασικό τύπο οπλισμού το μη υφαντό πολυεστέρα και παρουσιάζουν αυξημένη ευκαμψία ακόμη και σε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες. Η διαθέσιμη τελική επιφάνεια για εκτεθειμένες εφαρμογές είναι ψηφίδα ή πολυαιθυλένιο. Οι ασφαλτικές μεμβράνες SBS είναι διαθέσιμες σε διαφορετική ποιότητα ανάλογα με το βάρος.