Πράσινα Δώματα

Συστήματα Sarnafil: Πράσινα Δώματα

Συστήματα Χαλαρής Διάστρωσης

Η Sika έχει πάνω από 30 χρόνια εμπειρία σε κατασκευές πράσινων δωμάτων (ταρατσόκηπων). Όλες οι μεμβράνες Sarnafil που χρησιμοποιούνται σε αυτά τα συστήματα είναι:

 • Εξαιρετικά ανθεκτικές σε διεισδύσεις ριζικών συστημάτων πληρώντας τις υψηλότερες απαιτήσεις (πιστοποίηση σύμφωνα με FLL)
 • Ανθεκτικές σε μικροοργανισμούς

Ένα επιπρόσθετο πλεονέκτημα αυτών των συστημάτων είναι ο εύκολος και αποδοτικός τρόπος εφαρμογής τους:

 • Οι μεμβράνες μπορούν να τοποθετηθούν σχεδόν κάτω από όλες τις καιρικές συνθήκες
 • Η χαλαρή διάστρωση των μεμβρανών προσφέρει ταχύτατη τοποθέτηση της στρώσης στεγανοποίησης
 • Πάνω από το σύστημα στεγανοποίησης θα πρέπει να τοποθετηθεί διαμόρφωση του πράσινου δώματος με βάρος τουλάχιστον 80kg/m2

Συστήματα Sikaplan: Πράσινα Δώματα

Συστήματα Χαλαρής Διάστρωσης

Η Sika έχει πάνω από 30 χρόνια εμπειρία σε κατασκευές πράσινων δωμάτων (ταρατσόκηπων). Όλες οι μεμβράνες Sikaplan που χρησιμοποιούνται σε εφαρμογές πράσινων δωμάτων είναι:

 • Εξαιρετικά ανθεκτικές σε διεισδύσεις ριζικών συστημάτων πληρώντας τις υψηλότερες απαιτήσεις (πιστοποίηση σύμφωνα με FLL)
 • Ανθεκτικές σε μικροοργανισμούς

Ένα επιπρόσθετο πλεονέκτημα αυτών των συστημάτων είναι ο εύκολος και αποδοτικός τρόπος εφαρμογής τους, καθώς οι μεμβράνες μπορούν να τοποθετηθούν σχεδόν κάτω από όλες τις καιρικές συνθήκες.

Συστήματα Υγρών Μεμβρανών: Πράσινα Δώματα

Υγρές Μεμβράνες: Τεχνολογίας MTC

Τα συστήματα SikaRoof MTC αποτελούν την ιδανική επιλογή υγρών μεμβρανών για στεγανοποίηση πράσινων δωμάτων προσφέροντας:

 • Πλήρη επικόλληση επί του υποστρώματος, εξαλείφοντας τον κίνδυνο ροής νερού κάτω από το σύστημα υγρομόνωσης σε περίπτωση αστοχίας με αποτέλεσμα οποιαδήποτε αστοχία να μπορεί να εντοπιστεί και να επισκευαστεί εύκολα
 • Εξαιρετική αντοχή σε διεισδύσεις ριζικών συστημάτων (πιστοποίηση σύμφωνα με FLL)
 • Αντοχή σε μικροοργανισμούς
 • Δυνατότητα εφαρμογής απ' ευθείας πάνω σε προετοιμασμένο υπόστρωμα σκυροδέματος με αποτέλεσμα να αποτελούν ιδανική επιλογή για ανεστραμμένου τύπου αναπτύγματα

Υγρές Μεμβράνες

Οι μεμβράνες Sikalastic για στεγανοποίηση πράσινων δωμάτων προσφέρουν:

 • Πλήρη επικόλληση επί του υποστρώματος, εξαλείφοντας τον κίνδυνο ροής νερού κάτω από το σύστημα υγρομόνωσης σε περίπτωση αστοχίας με αποτέλεσμα οποιαδήποτε αστοχία να μπορεί να εντοπιστεί και να επισκευαστεί εύκολα
 • Μεγάλη ταχύτητα εφαρμογής και ωρίμανσης
 • Εξαιρετική αντοχή σε διεισδύσεις ριζικών συστημάτων 
 • Αντοχή σε μικροοργανισμούς
 • Δυνατότητα εφαρμογής απ' ευθείας πάνω σε προετοιμασμένο υπόστρωμα σκυροδέματος με αποτέλεσμα να αποτελούν ιδανική επιλογή για ανεστραμμένου τύπου αναπτύγματα