Δώματα με Χρήση

Συστήματα Sarnafil: Δώματα με Χρήση

Συστήματα Χαλαρής Διάστρωσης

Οι μεμβράνες Sarnafil που χρησιμοποιούνται στα συστήματα δωμάτων με χρήση τοποθετούνται με χαλαρή διάστρωση επί του υποστρώματος, θερμοσυγκολούνται και εν συνεχεία επικαλύπτονται με τα απαιτούμενα στρώματα και στρώσεις κυκλοφορίας του αναπτύγματος του δώματος.
Τα συστήματα αυτά μετρούν πάνω από 30 χρόνια αποδεδειγμένης καλής λειτουργίας, με τις μεμβράνες Sarnafil που χρησιμοποιούνται σε δώματα με χρήση να ανθίστανται σε μικροοργανισμού και βιολογικές επιρροές.
Οι μεμβράνες μπορούν να τοποθετηθούν κάτω από τις περισσότερες καιρικές συνθήκες χωρίς να απαιτείται στήριξη ή διατρήσεις στην επιφάνεια του δώματος.

Συστήματα Sikaplan: Δώματα με Χρήση

Συστήματα Χαλαρής Διάστρωσης

Οι μεμβράνες Sikaplan που χρησιμοποιούνται σε δώματα με χρήση τοποθετούνται με χαλαρή διάστρωση επί του υποστρώματος, θερμοσυγκολούνται και εν συνεχεία επικαλύπτονται με τα απαιτούμενα στρώματα και στρώσεις κυκλοφορίας του αναπτύγματος του δώματος.
Οι μεμβράνες αυτές έχουν πάνω από 30 χρόνια αποδεδειγμένης καλής λειτουργίας, και είναι ανθεκτικές σε μικροοργανισμού και βιολογικές επιρροές.
Οι μεμβράνες μπορούν να τοποθετηθούν κάτω από τις περισσότερες καιρικές συνθήκες χωρίς να απαιτείται στήριξη ή διατρήσεις στην επιφάνεια του δώματος.

Συστήματα Υγρών Μεμβρανών: Δώματα με Χρήση

Υγρές Μεμβράνες: Τεχνολογίας MTC

Όλα τα κύρια πλεονεκτήματα των συστημάτων SikaRoof MTC ισχύουν επίσης και σε περιπτώσεις εφαρμογής σε δώματα με χρήση:

  • Ψυχρή εφαρμογή χωρίς χρήση φλόγας ή θερμότητας
  • Υγρομόνωση χωρίς ραφές, πλήρως επικολλημένη στο υπόστρωμα
  • Ανθεκτικότητα σε υγρασία και βροχή μόλις 10 λεπτά μετά την εφαρμογή
  • Ενός συστατικού προϊόντα
  • Ευκολία εφαρμογής με πινέλα και ρολά, ακόμα και σε επιφάνειες με πολύπλοκο σχήμα και πολλές λεπτομέρειες
  • Υψηλή εφελκυστική αντοχή και ικανότητα γεφύρωσης ρωγμών

Υγρές Μεμβράνες

Τα δώματα με χρήση μπορούν να υγρομονωθούν εύκολα και με ασφάλεια χρησιμοποιώντας συστήματα υγρών μεμβρανών Sikalastic που παρουσιάζουν πολλά πλεονεκτήματα:

  • Η τελική επιφάνεια κυκλοφορίας των συστημάτων Sikalastic μπορεί να διαμορφωθεί κατάλληλα με επίπαση χαλαζιακής άμμου ή με έγχρωμες φολίδες (Colour Chips), προσφέροντας σχεδόν απεριόριστες επιλογές σχεδιασμού για περιοχές κυκλοφορία πεζών
  • Οι δύο συστατικών μεμβράνες Sikalastic μπορούν να επικαλυφθούν απευθείας με άσφαλτο