Ανακαίνιση Μεταλλικών Δωμάτων

Συστήματα Sarnafil: Ανακαίνιση Μεταλλικών Δωμάτων

Συστήματα Μηχανικής Στήριξης

Στα συστήματα αυτά υπάρχει η απαίτηση για τοποθέτηση επιπρόσθετης θερμομόνωσης με σκοπό να δημιουργηθεί μία επίπεδη επιφάνεια η οποία θα είναι κατάλληλη για τη χαλαρή διάστρωση της μεμβράνης. Επιλέγοντας ένα τέτοιο σύστημα:

  • Έχουμε ένα στεγανό σύστημα
  • Επεκτείνεται σημαντικά ο χρόνος ζωής του δώματος
  • Μειώνονται τα κόστη που απαιτούνται για θέρμανση/ψύξη λόγω της επιπρόσθετης θερμομόνωσης, ενώ αν επιλεγεί ανακλαστική μεμβράνη (άσπρου χρώματος) το παραπάνω κέρδος είναι ακόμα μεγαλύτερο

Συστήματα Sikaplan: Ανακαίνιση Μεταλλικών Δωμάτων

Συστήματα Μηχανικής Στήριξης

Στα συστήματα αυτά υπάρχει η απαίτηση για τοποθέτηση επιπρόσθετης θερμομόνωσης με σκοπό να δημιουργηθεί μία επίπεδη επιφάνεια η οποία θα είναι κατάλληλη για τη χαλαρή διάστρωση της μεμβράνης. Επιλέγοντας ένα τέτοιο σύστημα:

  • Έχουμε ένα στεγανό σύστημα
  • Επεκτείνεται σημαντικά ο χρόνος ζωής του δώματος
  • Μειώνονται τα κόστη που απαιτούνται για θέρμανση/ψύξη λόγω της επιπρόσθετης θερμομόνωσης, ενώ αν επιλεγεί ανακλαστική μεμβράνη (άσπρου χρώματος) το παραπάνω κέρδος είναι ακόμα μεγαλύτερο

Συστήματα Υγρών Μεμβραvών: Ανακαίνιση Μεταλλικών Δωμάτων

Υγρές Μεμβράνες: Τεχνολογίας MTC

Η χρήση υγρών μεμβρανών Sikalastic τεχνολογίας MTC είναι ένας γρήγορος και εύκολος τρόπος ανακαίνισης μεταλλικών δωμάτων. Η εφαρμογή αυτών των τεχνολογικά αναπτυγμένων υγρών μεμβρανών γίνεται με ψεκασμό επί της καθαρισμένης και ασταρωμένης (όταν απαιτείται) μεταλλικής επιφάνειας.
Η χρήση αυτών των υγρών μεμβρανών της Sika επιτυχάνει:

  • Αποκατάσταση της στεγανότητας
  • Επιπρόσθετη προστασία της μεταλλικής επιφάνειας
  • Μείωση του φαινομένου της θερμικής αστικής νησίδας (υψηλής ανακλαστικότητας επιφάνειες)