Ανακαίνιση Ασφαλτικών

Συστήματα Sarnafil: Ανακαίνιση Παλαιών Ασφαλτικών

Συστήματα Μηχανικής Στήριξης

Τα συστήματα μηχανικής στήριξης είναι τα οικονομικά αποδοτικότερα συστήματα και προσφέρουν τον ταχύτερο δυνατό χρόνο τοποθέτησης. Οι μεμβράνες Sarnafil για συστήματα μηχανικής στήριξης είναι οπλισμένες με ειδικό πολυεστερικό οπλισμό για μεγάλη αντοχή στις ανεμοπιέσεις. Οι μεμβράνες Sarnafil T, βάσεως πολυολεφίνης, είναι ανθεκτικές σε ασφαλτικά, επιτρέποντας την απευθείας εφαρμογή πάνω από την υπάρχουσα ασφαλτικής βάσης υγρομόνωση.

Συστήματα Sikaplan: Ανακαίνιση Παλαιών Ασφαλτικών

Συστήματα Μηχανικής Στήριξης

Τα συστήματα μηχανικής στήριξης είναι τα οικονομικά αποδοτικότερα συστήματα και προσφέρουν τον ταχύτερο δυνατό χρόνο τοποθέτησης. Οι μεμβράνες Sikaplan για συστήματα μηχανικής στήριξης είναι οπλισμένες με ειδικό πολυεστερικό οπλισμό για μεγάλη αντοχή στις ανεμοπιέσεις.

Συστήματα Υγρών Μεμβρανών: Ανακαίνιση Παλαιών Ασφαλτικών

Υγρές Μεμβράνες: Τεχνολογίας MTC

Τα συστήματα υγρών μεμβρανών με βάση την μοναδική τεχνολογία SikaRoof MTC προσφέρουν πολλά πλεονεκτήματα:

  • Υγρομόνωση χωρίς ραφές πλήρως επικολλημένη στο υπόστρωμα
  • Εφαρμογή απευθείας πάνω σε πολυκαιρισμένες ασφαλτικές μεμβράνες χωρίς αστάρι
  • Η νέα στρώση στεγανοποίησης είναι ανθεκτική σε υγρασία και βροχή μόλις δέκα λεπτά μετά την εφαρμογή
  • Ενός συστατικού προϊόντα ιδανικά για εφαρμογές υγρομόνωσης δωμάτων (χωρίς ανάγκη προσθήκης διαλύτη ή σκληρυντή κλπ.)
  • Εύκολη εφαρμογή με πινέλα και ρολά, ακόμη και σε δώματα πολύπλοκου σχήματος με πολλές λεπτομέριες
  • Υψηλή εφελκυστική αντοχή και ελαστικότητα
  • Ψυχρή εφαρμογή, χωρίς χρήση φλόγας ή θερμότητας