Ελαστική Συγκόλληση

Ελαστική Συγκόλληση

Η Ελαστική Συγκόλληση είναι μια μοντέρνα τεχνική προσαρμογή για συγκόλληση όμοιων και ανόμοιων υποστρωμάτων και υλικών διαφορετικής φύσης. Προσφέρει απεριόριστη δυνατότητα στο σχεδιασμό, καθώς τα υλικά αυτά παραμένουν μόνιμα ελαστικά και μπορούν να παραλάβουν τις συχνές μετακινήσεις και παραμορφώσεις λόγω εφελκυσμού και θλίψης, οι οποίες προκαλούνται λόγω εναλλαγών θερμοκρασίας, δονήσεων, κρούσεων, κ.α.

Τα ελαστικά συγκολλητικά της Sika είναι εύκολα στη χρήση και απαιτούν ελάχιστο εξοπλισμό για την εφαρμογή τους.

Ελαστικές Συγκολλήσεις

Ελαστικά Συγκολλητικά

Ελαστική συγκόλληση είναι μια σύγχρονη τεχνική που είναι σε θέση να συνδέσει μεταξύ τους διαφορετικά, παρόμοια ή ανόμοια υποστρώματα. Προκύπτουν συνεπώς, μεγάλα πλεονεκτήματα από τη χρήση και την εφαρμογή της τεχνολογίας Sikabond και κάλυψη πολλών διαφορετικών απαιτήσεων συγκόλλησης στον τομέα των κατασκευών.