Ενέματα Δομητικής Αποκατάστασης

Συστήματα: Δομητικής Ενεμάτωσης

Συστήματα: Δομητικής Ενεμάτωσης

Για την αποκατάσταση των ρηγματώσεων και την επαναφορά της μονολιθικότητας των κατασκευών οπλισμένου σκυροδέματος, απαιτούνται ρητινενέσεις εποξειδικής βάσης. Οι θερμοκρασιακές συνθήκες εφαρμογής, το εύρος της ρωγμής και η κατάσταση του υποστρώματος είναι καθοριστικές για την επιλογή του κατάλληλου υλικού.