Άκαμπτη Συγκόλληση

Άκαμπτα Συγκολλητικά

Άκαμπτα Συγκολλητικά

Εποξειδικής βάσης, θιξοτροπικά υλικά συγκολλήσεως πολλαπλών εφαρμογών. Η συγκόλληση μεταξύ στοιχείων διαφόρων εφαρμογών, όπως ξύλο, σκυρόδεμα, λιθοστρώματα, τσιμεντοκονιάματα, χάλυβας, αλουμίνιο, χυτοσίδηρος επιτυγχάνεται με χρήση της τεχνολογίας Sikadur που βασίζεται στο συνδυασμό εποξειδικών ρητινών και ειδικών αδρανών.