Αυτοεπιπεδούμενα Τσιμεντοειδή Κονιάματα

Αυτοεπιπεδούμενα Τσιμεντοειδή Κονιάματα

Αυτοεπιπεδούμενα Τσιμεντοειδή Κονιάματα

Συστήματα αυτοεπιπεδούμενων τσιμεντοειδών κονιαμάτων εξομάλυνσης ταχείας ωρίμανσης και αστάρι ακρυλικής βάσης, πριν την τοποθέτηση επιστρώσεων όπως κεραμικά ή πέτρινα πλακάκια, παρκέτα δαπέδων, δάπεδα PVC, μοκέτες, δάπεδα linoleum κ.α