Προετοιμασία Υποστρώματος / Αστάρια

Προετοιμασία Υποστρώματος / Αστάρια

Προετοιμασία Υποστρώματος / Αστάρια

Αστάρια για προετοιμασία υποστρώματος πριν την επικόλληση πλακιδίων με κόλλες SikaCeram για βελτίωση πρόσφυσης.