Καθαριστικά

Καθαριστικά

Καθαριστικά

Συγκολλητικά που δεν έχουν ωριμάσει μπορούν να απομακρυνθούν είτε με πανάκια καθαρισμού μιας χρήσης, είτε με ειδικό καθαριστικό.