Στεγανοποίηση

Η εφεύρεση για παραγωγή ενός στεγανού κονιάματος από τον Kaspar Winkler το 1910, αποτέλεσε τον ακρογωνιαίο λίθο για την επιτυχημένη πορεία της Sika στον τομέα της στεγανοποίησης. Η Sika αποτελεί τον πιο ολοκληρωμένο συνεργάτη που θα μπορούσατε να έχετε, προσφέροντάς σας πλήρες εύρος προϊόντων και συστημάτων στεγανοποίησης, τεχνικής υποστήριξης και εμπειρίας εφαρμογής. Η σωστή στεγανοποίηση υπογείων κατασκευών, κατασκευών συγκράτησης νερού, έργων υποδομής και κατασκευαστικών λεπτομερειών, μπορεί να επιτευχθεί μόνο με σωστό σχεδιασμό, κατάλληλη επιλογή υλικών και επιπλέον με επαγγελματίες εφαρμοστές και ποιοτικό έλεγχο επί τόπου στο έργο.

Οι τεχνολογίες στεγανοποίησης της Sika περιλαμβάνουν:

  • White Box Concept
  • Υψηλής ποιότητας εύκαμπτες μεμβράνες PVC και FPO, με χρήση συστήματος διαμερισματοποίησης
  • Επιστρώσεις πολυουρίας, πολυουρεθάνης και εποξειδικής βάσης
  • Συστήματα ενεμάτωσης
  • Κονιάματα και επιχρίσματα

Η Sika σας υποστηρίζει επί τόπου στο έργο προσφέροντάς σας:

  • Ευρύ φάσμα εξατομικευμένων λύσεων
  • Ανάλυση διαρροών σε υφιστάμενες κατασκευές
  • Συμβουλευτική σε θέματα προδιαγραφών και διαμόρφωσης λεπτομερειών
  • Εκπαίδευση συνεργείων εφαρμογής και υποστήριξη επί τόπου στο έργο
  • Αποδεδειγμένης ποιότητας συστήματα ελέγχου