Ενέματα Στεγανοποίησης Διαρροών

Συστήματα Αποκατάστασης Διαρροών

Ρωγμές και Κατασκευαστικοί Αρμοί

Η Sika διαθέτει μία ευρεία γκάμα ενεμάτων για σφράγιση και εύκαμπτη γεφύρωση ρωγμών που παρουσιάζουν διαρροές σε νέες και υφιστάμενες κατασκευές.

Επιφανειακές Αποκαταστάσεις

Επανορθωτική σφράγιση επιφάνειας στοιχείων κατασκευών σκυροδέματος σε υπόγεια με ενέματα τύπου μανδύα (Curtain Injection) ή πλέγματος (Grid Injection).

Αστοχίες Μεμβρανών

Επισκευή με ενέματα σε συστήματα μεμβρανών που έχουν υποστεί φθορές (σύστημα μονής ή διπλής μεμβράνης).