Κολυμβητικές Δεξαμενές (Πισίνες)

Συστήματα Τσιμεντοειδών Επιχρισμάτων

Τσιμεντοειδή Επιχρίσματα

Με χρήση τσιμεντοειδών επιχρισμάτων, η στεγανοποίηση και η διαμόρφωση της τελικής επιφάνειας επιτυγχάνεται με χρήση του ίδιου προϊόντος, το οποίο είναι διαθέσιμο σε διάφορα βασικά χρώματα, ενώ μπορεί και να χρωματιστεί με χρήση κατάλληλων χρωστικών.

Συστήματα Επιστρώσεων και Βαφών

Επιστρώσεις και Βαφές

Η χρήση βαφών και επιστρώσεων πάνω από τη στρώση στεγανοποίησης για τη δημιουργία της τελικής επιφάνειας και την προστασία της στεγανοποίησης, αποτελεί μία διαδεδομένη και οικονομική λύση. Η Sika προσφέρει βαφές τσιμεντοειδούς και ακρυλικής βάσης για εφαρμογές σε κολυμβητικές δεξαμενές.

Συστήματα Κεραμικών Πλακιδίων και Ψηφίδων

Τσιμεντοειδείς Επιστρώσεις

Όταν η τελική επιφάνεια της κολυμβητικής δεξαμενής επικαλύπτεται με πλακάκια, τότε συνήθως απαιτείται χρησιμοποίηση τσιμεντοειδούς βάσης επίστρωσης, ως μέρος του συστήματος, για τη στεγανοποίηση της δεξαμενής. Πάνω από την τσιμεντοειδή στρώση στεγανοποίησης ακολουθεί εφαρμογή κόλλας πλακιδίων, τοποθέτηση των πλακιδίων και εφαρμογή αρμόστοκου.

Κόλλες Πλακιδίων

Η επικόλληση των πλακιδίων σε κολυμβητικές δεξαμενές γίνεται με κατάλληλη κόλλα για τη συγκεκριμένη εφαρμογή.

Αρμόστοκοι

O αρμόστοκος που χρησιμοποιείται στις κολυμβητικές δεξαμενές, θα πρέπει να είναι κατάλληλος για τη συγκεκριμένη χρήση, καθώς οι συνηθισμένοι τσιμεντοειδείς αρμόστοκοι δεν μπορούν να προσφέρουν ανθεκτική λύση.

Συνθετικές Μεμβράνες

Συνθετικές Μεμβράνες

Σαν στρώση στεγανοποίησης σε κολυμβητικές δεξαμενές, η οποία θα αποτελέσει ταυτόχρονα και τελική επιφάνεια, μπορούν να χρησιμοποιηθούν μεμβράνες Sikaplan βάσεως PVC. Οι μεμβράνες αυτές είναι ανθεκτικές στην έκθεση στον ήλιο, παρουσιάζουν εξαιρετική διαστασιολογική σταθερότητα και ανθεκτικότητα σε χλωριωμένο νερό και στα κοινά καθαριστικά κολυμβητικών δεξαμενών.

Σφραγιστικά

Σφραγιστικά

Τα σφραγιστικά που χρησιμοποιούνται σε κολυμβητικές δεξαμενές θα πρέπει να είναι ανθεκτικά σε μόνιμη παρουσία νερού, στη υπεριώδη ακτινοβολία, τις καιρικές επιδράσεις, καθώς επίσης και στο χλώριο. Το Sikasil Pool είναι κατάλληλο για τη συγκεκριμένη χρήση.