Δεξαμενές Αστικών Αποβλήτων

Συστήματα Επιστρώσεων και Βαφών

Επιστρώσεις και Βαφές

Ειδικά τσιμεντοειδούς βάσης κονιάματα (επικαλυμμένα με ειδικού τύπου βαφές), μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη στεγανοποίηση δεξαμενών ασφαλείας ή κύριων δεξαμενών που περιέχουν λύματα ή χημικά υγρά απόβλητα με σκοπό την προστασία του υπεδάφους και του υδροφόρου ορίζοντα. Εναλλακτικά, μπορούν να χρησιμοποιηθούν υγρές ή πολυμερείς μεμβράνες. Πριν την επιλογή του συστήματος συμβουλευτείτε το Τεχνικό Τμήμα της Εταιρείας.

Συνθετικές Μεμβράνες

Συνθετικές Μεμβράνες

Για την προστασία του υπεδάφους και του υδροφόρου ορίζοντα, υπάρχει η δυνατότητα στεγανοποίησης δεξαμενών ασφαλείας ή κύριων δεξαμενών που περιέχουν λύματα ή χημικά υγρά απόβλητα, με τη χρήση μεμβρανών Sikaplan, οι οποίες διαθέτουν υψηλή ανθεκτικότητα σε χημικές ουσίες. Οι υγρές μεμβράνες Sikalastic βάσεως πολυουρεθάνης ή πολυουρίας ή οι προστατευτικές βαφές Sikagard, μπορούν να αποτελέσουν επίσης εναλλακτική λύση για τις συγκεκριμένες εφαρμογές. Πριν την επιλογή του συστήματος συμβουλευτείτε το Τεχνικό Τμήμα της Εταιρείας.

Υγρές Μεμβράνες

Υγρές Μεμβράνες

Για την προστασία του υπεδάφους και του υδροφόρου ορίζοντα, υπάρχει η δυνατότητα στεγανοποίησης δεξαμενών ασφαλείας ή κύριων δεξαμενών που περιέχουν λύματα ή χημικά υγρά απόβλητα, με τη χρήση ειδικών υγρών μεμβρανών στεγανοποίησης βάσεως πολυουρεθάνης ή πολυουρίας. Πολυμερείς μεμβράνες Sikaplan ή προστατευτικές βαφές Sikagard μπορούν να αποτελέσουν επίσης εναλλακτική λύση στις συγκεκριμένες εφαρμογές. Πριν την επιλογή του συστήματος συμβουλευτείτε το Τεχνικό Τμήμα της Εταιρείας.