Λιμνοδεξαμενές

Συνθετικές Μεμβράνες

Συνθετικές Μεμβράνες

Μεμβράνες Sikaplan βάσεως PVC ή TPO/FPO (πολυολεφίνης), εκτεθειμένες στον ήλιο ή προστατευμένες κάτω από στρώση επικάλυψης μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη στεγανοποίηση και την προστασία του υπεδάφους και του υδροφόρου ορίζοντα σε τεχνητές λίμνες και λιμνοδεξαμένες.

Υγρές Μεμβράνες

Υγρές Μεμβράνες

Υγρές μεμβράνες Sikalastic μπορούν να χρησιμοποιηθούν για υψηλής απόδοσης στεγανοποίηση καταστρωμάτων γεφυρών από σκυρόδεμα κάτω από άσφαλτο.