Γέφυρες

Υγρές Μεμβράνες

Υγρές Μεμβράνες

Υγρές μεμβράνες Sikalastic μπορούν να χρησιμοποιηθούν για υψηλής απόδοσης στεγανοποίηση καταστρωμάτων γεφυρών από σκυρόδεμα κάτω από άσφαλτο.