Βαφές

Sikagard®-720 EpoCem®

Το SikaGard-720 EpoCem είναι θιξοτροπικό κονίαμα 3-συστατικών, βάσεως τσιμέντου τροποποιημένου με εποξειδικές ρητίνες, λεπτής υφής για εξομάλυνση και φινίρισμα επιφανειών από σκυρόδεμα, κονιάματα και πέτρα.

Sika® Permacor®-136 TW

Το Sika® Permacor®-136 TW είναι δύο συστατικών εποξειδική επίστρωση για εφαρμογή σε χάλυβα και σκυρόδεμα.

Χωρίς διαλύτες σύμφωνα με την Οδηγία για προστατευτικές επιστρώσεις της Γερμανικής Ένωσης της Βιομηχανίας Βαφών (Vdl-RL 04).

Η βαφή είναι σκληρή-ελαστική, μηχανικά ανθεκτική, ανθεκτική σε απότριψη, κρούσεις και σοκ.

SikaCor®-146 DW

Η SikaCor®-146 DW είναι δύο συστατικών εποξειδική επίστρωση για εφαρμογή σε χάλυβα και σκυρόδεμα. Είναι σκληρή-ελαστική, ανθεκτική σε μηχανικές καταπονήσεις και απότριψη, κρούσεις και θερμικό σοκ.
Χωρίς διαλύτες σύμφωνα με την Οδηγία για προστατευτικές επιστρώσεις της Γερμανικής Ένωσης της Βιομηχανίας Βαφών (Vdl-RL 04).