Τσιμεντοειδείς Επιστρώσεις

SikaTop® Seal-107 FL-X

Το SikaTop® Seal-107 FL-X είναι 2-συστατικών, τροποποιημένο με πολυμερή, τσιμεντοειδές, στεγανοποιητικό κονίαμα. Αποτελείται από υγρό πολυμερές συστατικό και μείγμα τσιμεντοειδούς βάσης συστατικό, που εμπεριέχει ειδικά πρόσμικτα.

Sika® MonoSeal-101 H

Το Sika® MonoSeal-101 H είναι ένα μείγμα ειδικών τσιμέντων και αδρανών, που περιέχει στεγανοποιητικά πρόσμικτα και αναμειγνύεται με νερό για να δημιουργήσει μία πάστα εφαρμόσιμη με βούρτσα.

SikaTop®-209 Réservoir

Το SikaTop 209 Reservoir είναι ένα εύκαμπτο, τσιμεντοειδές κονίαμα στεγανοποίησης, δύο συστατικών, αποτελούμενο από γαλάκτωμα συνθετικών ρητινών και μείγμα τσιμεντοειδούς βάσης με ειδικά πρόσθετα. Πληροί τις προδιαγραφές του Γαλλικού Υπουργείου Υγείας για πόσιμο νερό.

Sikalastic®-1K

Το Sikalastic®-1K είναι ένα ενός συστατικού, εύκαμπτο, ινοπλισμένο κονίαμα βάσεως τσιμέντου τροποποιημένο με ειδικά πολυμερή ανθεκτικά σε αλκάλια. Το Sikalastic®-1K είναι κατάλληλο για εφαρμογή με βούρτσα ή σπάτουλα.