Συνθετικές Μεμβράνες

Sikaplan® WT 4220-15 C

Η Sikaplan® WT 4220-15 C είναι οπλισμένη με υαλοπίλημα μεμβράνη στεγανοποίησης βάσης εύκαμπτης πολυολεφίνης με πάχος 1,5mm.

Είναι υψηλής αντοχής, μικροβιολογικά ανθεκτική, με αντοχή σε μαλακό νερό, θερμοσυγκολλούμενη.

Eίναι κατάλληλη για χρήση σε θερμοκρασίες έως τους +40 °C. Φέρει εγκρίσεις για επαφή με πόσιμο νερό.