Συνθετικές Μεμβράνες

Sikaplan® WT 4220-15 C

Η Sikaplan WT 4220-15C είναι οπλισμένη με υαλοπίλημα μεμβράνη στεγανοποίησης με βάση εύκαμπτη πολυολεφίνη (FPO-PE).