Σφραγιστικά

Sikaflex® PRO-3

To Sikaflex® PRO-3 είναι 1-συστατικού, ελαστικό σφραγιστικό υψηλών μηχανικών και χημικών αντοχών, που ωριμάζει με την υγρασία.