Χώροι Υγρών Διαδικασιών

Συστήματα Τσιμεντοειδών Επιστρώσεων

Τσιμεντοειδείς Επιστρώσεις

Η Sika προσφέρει μία πλήρη σειρά τσιμεντοειδών κονιαμάτων στεγανοποίησης που σε συνδυασμό ταινίες σφράγισης, κόλλες πλακιδίων και σφραγιστικά σιλικόνης δημιουργούν συστήματα για χώρους υγρών διαδικασιών που ανταποκρίνονται στις υψηλότερες απαιτήσεις.

Ταινίες Σφράγισης

Οι ταινίες σφράγισης χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό με τα ειδικά τσιμεντοειδή κονιάματα στεγανοποίησης, σαν τμήμα ενός ολοκληρωμένου συστήματος αντιμετώπισης υψηλών απαιτήσεων σε χώρους υγρών διαδικασιών.

Μεμβράνες

Συνθετικές Μεμβράνες

Σε χώρους υγρών διαδικασιών και κάτω από κονιάματα δαπέδου μπορούν να χρησιμοποιηθούν συνθετικές (πολυμερείες) μεμβράνες για στεγανοποίηση.