Στεγανοποίηση Αρμών

Κατασκευαστικοί Αρμοί

Υδροφραγές

Οι υδροφαγές Sika Waterbars από PVC προσφέρουν μία ανθεκτική και αξιόπιστη λύση στεγανοποίησης κατασκευαστικών αρμών, είτε εγκιβωτισμένες στο σκυρόδεμα, είτε τοποθετημένες στην εξωτερική επιφάνεια της κατασκευής.

Υδροδιογκούμενα Σφραγιστικά

Τα υδροδιογκούμενα σφραγιστικά της σειρά SikaSwell αποτελούν μία λύση με εξαιρετική ευκολία τοποθέτησης ακόμα και σε περιπτώσεις πολύ πυκνού οπλισμού. Είτε σε μορφή μαστίχας είτε σε προδιαμορφωμένο προφίλ τα υδροδιογκούμενα σφραγιστικά SikaSwell σφραγίζουν και στεγανοποιούν με ασφάλεια κάθε κατασκευαστικό αρμό. Το σημαντικό τους πλεονέκτημα είναι η μόνιμη ελαστικότητα και η μεγάλη τους αντοχή.

Σωληνίσκοι Ενεμάτωσης

Τα συστήματα SikaFuko προσφέρουν μία μοναδική λύση στεγανοποίησης κατασκευαστικών αρμών, ενώ ταυτόχρονα αποτελούν λύση συντήρησης και εξασφάλισης της στεγανοποίησης των αρμών.

Διαστολικοί Αρμοί

Υδροφραγές

Οι υδροφαγές Sika Waterbars από PVC προσφέρουν μία ανθεκτική και αξιόπιστη λύση στεγανοποίησης διαστολικών αρμών, είτε εγκιβωτισμένες στο σκυρόδεμα, είτε τοποθετημένες στην εξωτερική επιφάνεια της κατασκευής.

Σφραγιστικές Ταινίες

Η Sika προσφέρει μία πλήρη σειρά σφραγιστικών ταινιών για τη στεγανοποίηση διαστολικών αρμών. Οι ταινίες αυτές μπορούν να εφαρμοστούν επίσης και για στεγανοποίηση κατασκευαστικών αρμών και ρωγμών. Βασικό τους πλεονέκτημα αποτελεί η εξαιρετικά εύκολη τοποθέτησή τους.