Συστήματα Στεγανοποίησης Αρμών

SikaSwell® S-2

Το SikaSwell S-2 είναι ενός συστατικού πολυουρεθανικό σφραγιστικό, το οποίο διογκώνεται σε επαφή με το νερό.

SikaFuko® Swell-1

Το SikaFuko Swell 1 είναι ελαστικός σωλήνας με διογκούμενα μέρη, μέσω του οποίου μπορεί να πρεσαριστεί ένεμα για σφράγιση κατασκευαστικών αρμών για στεγανές κατασκευές, που έρχονται σε επαφή ιδιαίτερα με νερό και θαλασσινό νερό.

SikaFuko® VT-1

Σωλήνες με δυνατότητα εισπίεσης ενέματος με ενσωματωμένες ‘βαλβίδες’ για σφράγιση ή/ και επανασφράγιση κατασκευαστικών αρμών σε στεγανές κατασκευές έναντι διεισδύσεων νερού και θαλασσινού νερού.

SikaFuko® Eco-1

Ενέσιμοι σωλήνες για σφράγιση κατασκευαστικών αρμών σε στεγανές κατασκευές έναντι διεισδύσεων νερού και αλατούχου νερού.

SikaSwell® A

Τα SikaSwell®-A είναι ακρυλικής βάσης προφίλ που διογκώνονται σε επαφή με νερό.
Τα SikaSwell®-A 2010 Μ διογκώνονται και σε επαφή με αλατούχο νερό, όπως είναι το θαλασσινό και το νερό που περιέχει παγολυτικά άλατα.

Sika Waterbar® O-25 L

Τα Sika® -Waterbars Yellow είναι εύκαμπτες υδροφραγές από πλαστικοποιημένο PVC. Αποτελούν έτοιμες διατομές συγκεκριμένου τύπου, για σφράγιση - προστασία κατασκευαστικών και διαστολικών αρμών σε κατασκευές σκυροδέματος, όπως και για διαμερισματοποίηση σε στεγανολεκάνες με μεμβράνες Sikaplan® βάσεως PVC. Τα Sika® -Waterbars Yellow διατίθενται σε διάφορους τύπους και διαστάσεις, ανάλογα με τη χρήση.

Sika® Waterbars WT

Τα Sika Waterbar WT είναι εύκαμπτες υδροφραγές από εύκαμπτη πολυολεφίνη (FPO), διαθέσιμα σε διατομές συγκεκριμένων διαστάσεων για σφράγιση κατασκευαστικών και διαστολικών αρμών σε νέες κατασκευές σκυροδέματος. Τα Sika® Waterbar WT διατίθενται σε διάφορους τύπους και διαστάσεις ανάλογα με την προοριζόμενη χρήση. Υπάρχουν ακόμη διαθέσιμοι τύποι με ενσωματωμένο σωλήνα εισπίεσης ενέματος.

Sikadur-Combiflex® SG System

Το Sikadur-Combiflex® SG System είναι πολλαπλών εφαρμογών, υψηλής απόδοσης, σύστημα σφράγισης αρμών και ρωγμών για κατασκευαστικούς αρμούς, διαστολικούς αρμούς, αρμούς σύνδεσης ή ρωγμές. Το σύστημα επιτρέπει πολλαπλή και υψηλού επιπέδου κινητικότητα σε μία ή περισσότερες διαστάσεις, διατηρώντας παράλληλα τη στεγανότητα της σφράγισης.
Το Sikadur-Combiflex® SG System αποτελείται από στεγανή ταινία βάσεως τροποποιημένης, εύκαμπτης πολυολεφίνης, με ενισχυμένες ιδιότητες πρόσφυσης, διαθέσιμη σε πάχη 1,0 mm και 2,0 mm. Για τη συγκόλληση της ταινίας, είναι διαθέσιμες διάφορες εποξειδικές ρητίνες Sikadur®, για χρήση σε διαφορετικούς τύπους εφαρμογών και συνθηκών.