Κονιάματα Επιπέδωσης

Προετοιμασία Υποστρώματος και Επιπέδωση

Προετοιμασία υποστρώματος και επιπέδωση

Πριν την επικόλληση του ξύλινου παρκέτου είναι απαραίτητη η επιπέδωση και εξομάλυνση της επιφάνειας για καλύτερα αποτελέσματα. Τα αυτοεπιπεδούμενα, ταχύπηκτα, τσιμεντοειδή κονιάματα, ενός συστατικού Sika Level, είναι κατάλληλα για εσωτερική χρήση, για πάχη από 0,5 έως 60 mm.