Συγκολλητικά για Ξύλινα Δάπεδα

Συγκολλητικά για Ξύλινα Δάπεδα

Συγκολλητικά για Ξύλινα Δάπεδα

Τα τελευταία χρόνια η παράδοση που ήθελε τα ξύλινα δάπεδα να τοποθετούνται καρφωτά έχει ξεπεραστεί με χρήση κατάλληλων συγκολλητικών. Η τεχνολογία ελαστικής συγκόλλησης SikaBond, αποτελεί πλέον συνηθισμένη πρακτική, καθώς επιτρέπει ανθεκτικές κατασκευές με αρχιτεκτονική ελευθερία στην επιλογή διαφορετικής ποιότητας ξύλου, λόγω της ομοιόμορφης κατανομής τάσεων στο υπόστρωμα.