Φράγματα Υγρασίας & Αστάρια

Φράγματα Υγρασίας και Αστάρια

Φράγματα Υγρασίας και Αστάρια

Τα δάπεδα με μόνιμα καλή εμφάνιση προϋποθέτουν υγιές υπόστρωμα, έτσι ώστε να λειτουργούν ως ενιαίο σύστημα. Ως εκ τούτου σε νέες αλλά και σε ανακατασκευές ξύλινων δαπέδων απαιτείται τόσο η ρύθμιση της υγρασία, όσο και η ενίσχυση/σταθεροποίηση του υποστρώματος. Το αστάρι Sika Primer MB, καθώς και τα τσιμεντοειδή κονιάματα τροποποιημένα με εποξειδικές ρητίνες, τεχνολογίας EpoCem, αποτελούν τις βασικές τεχνολογικές για την διασφάλιση των εφαρμογών.