Αναζήτηση  103  in 365,7 ms
       
...23456...
   
Αριθμός Τίτλος/Όνομα Είδος Αρχείου Γλώσσα Τύπος Αρχείου Μέγεθος
1 DoP Sika® Plastiment®-30 Δήλωση Επίδοσης Ελληνικά Αγγλικά pdf 0,65 MB
DoP Sika® Plastiment®-30

Σύντομη Περιγραφή

ΕΝ934-2:2009+Α1:2012
Για χρήση σε σκυρόδεμα, Πρόσθετο πολλαπλής ενέργειας: Επιβραδυντής πήξης / Μειωτής νερού /
Ρευστοποιητής (Πίνακας 10), To be used in concrete, Set retarding / Water reducing / Plasticizing admixture (Table 10)

Ημερομηνία: 23/02/2017
011303011000000093_DoP_Sika_Plastiment_30_el_eng.pdf
Μεταφόρτωση pdf

2 DoP Sika® Plastiment®-40 Δήλωση Επίδοσης Ελληνικά Αγγλικά pdf 0,65 MB
DoP Sika® Plastiment®-40

Σύντομη Περιγραφή

ΕΝ934-2:2009+Α1:2012
Για χρήση σε σκυρόδεμα
Πρόσθετο πολλαπλής ενέργειας:
Επιβραδυντής πήξης / Μειωτής νερού /
Ρευστοποιητής (Πίνακας 10), To be used in concrete, Set retarding / Water reducing / Plasticizing admixture (Table 10)

Ημερομηνία: 23/02/2017
011303011000000380_DoP_Sika_Plastiment_40_el_eng.pdf
Μεταφόρτωση pdf

3 DoP Sika® Plastocrete® N Δήλωση Επίδοσης Ελληνικά Αγγλικά pdf 0,58 MB
DoP Sika® Plastocrete® N

Σύντομη Περιγραφή

ΕΝ934-2:2009+Α1:2012
Για χρήση σε σκυρόδεμα, Πρόσθετο μειωτής νερού / Ρευστοποιητής, (Πίνακας 2), Πρόσθετο μείωσης της απορροφητικότητας τριχοειδούς,(Πίνακας 9), To be used in concrete, Water reducing / Plasticizing admixture, (Table 2), Water resisting admixture
(Table 9)

Ημερομηνία: 23/02/2017
011403011000000002_DoP_Sika_Plastocrete_N_el_eng.pdf
Μεταφόρτωση pdf

4 DoP Sika® Sigunit® L Δήλωση Επίδοσης Ελληνικά Αγγλικά pdf 0,79 MB
DoP Sika® Sigunit® L

Σύντομη Περιγραφή

ΕΝ934-5:2007
Για χρήση σε εκτοξευόμενο σκυρόδεμα
Πρόσθετο επιταχυντής πήξης εκτοξευόμενου
σκυροδέματος (Πίνακας 2), To be used in sprayed concrete, Sprayed concrete set accelerating admixture (Table 2)

Ημερομηνία: 14/10/2019
011401011000000062_DoP_Sika_Sigunit_L_el_eng.pdf
Μεταφόρτωση pdf

5 DoP Sika® Sigunit® L-22 E Δήλωση Επίδοσης Ελληνικά Αγγλικά pdf 0,79 MB
DoP Sika® Sigunit® L-22 E

Σύντομη Περιγραφή

ΕΝ934-5:2007
Για χρήση σε εκτοξευόμενο σκυρόδεμα
Πρόσθετο επιταχυντής πήξης εκτοξευόμενου
σκυροδέματος (Πίνακας 2), To be used in sprayed concrete, Sprayed concrete set accelerating admixture (Table 2)

Ημερομηνία: 14/10/2019
021401011000000213_DoP_Sika_Sigunit_L22E_el_eng.pdf
Μεταφόρτωση pdf

6 DoP Sika® Sigunit® Rock-10 Δήλωση Επίδοσης Ελληνικά Αγγλικά pdf 0,37 MB
DoP Sika® Sigunit® Rock-10

Σύντομη Περιγραφή

ΕΝ934-5:2007
Για χρήση σε εκτοξευόμενο σκυρόδεμα
Πρόσθετο επιταχυντής πήξης εκτοξευόμενου
σκυροδέματος (Πίνακας 2), To be used in sprayed concrete, Sprayed concrete set accelerating admixture (Table 2)

Ημερομηνία: 23/02/2017
011401011000000153_DoP_Sika_Sigunit_Rock_10_el_eng.pdf
Μεταφόρτωση pdf

7 DoP Sika® Sigunit® Rock-20 Δήλωση Επίδοσης Ελληνικά Αγγλικά pdf 0,37 MB
DoP Sika® Sigunit® Rock-20

Σύντομη Περιγραφή

ΕΝ934-5:2007
Για χρήση σε εκτοξευόμενο σκυρόδεμα
Πρόσθετο επιταχυντής πήξης εκτοξευόμενου
σκυροδέματος (Πίνακας 2), To be used in sprayed concrete, Sprayed concrete set accelerating admixture (Table 2)

Ημερομηνία: 23/02/2017
011401011000000104_DoP_Sika_Sigunit_Rock_20_el_eng.pdf
Μεταφόρτωση pdf

8 DoP Sika® Stabilizer-4R Δήλωση Επίδοσης Ελληνικά Αγγλικά pdf 0,58 MB
DoP Sika® Stabilizer-4R

Σύντομη Περιγραφή

ΕΝ934-2:2009+Α1:2012
Για χρήση σε σκυρόδεμα, Πρόσθετο ρύθμισης ιξώδους (Πίνακας 13), To be used in concrete
Viscosity modifying admixture (Table 13)

Ημερομηνία: 23/02/2017
011404021000000031_DoP_Sika_Stabilizer_4R_el_eng.pdf
Μεταφόρτωση pdf

9 DoP Sika® Thermocoat Easy Grey Δήλωση Επίδοσης Ελληνικά Αγγλικά pdf 0,93 MB
DoP Sika® Thermocoat Easy Grey

Σύντομη Περιγραφή

EN998-1:2010
Γενικής χρήσης κονίαμα για εξωτερικά και εσωτερικά επιχρίσματα (GP), General purpose rendering / plastering mortar for external and internal use

Ημερομηνία: 05/12/2017
010405010010000071_DOP_Sika_Thermocoat_Easy_Grey_el_eng.pdf
Μεταφόρτωση pdf

10 DoP Sika® Thermocoat Easy White Δήλωση Επίδοσης Ελληνικά Αγγλικά pdf 0,93 MB
DoP Sika® Thermocoat Easy White

Σύντομη Περιγραφή

EN998-1:2010
Γενικής χρήσης κονίαμα για εξωτερικά και εσωτερικά επιχρίσματα (GP), General purpose rendering / plastering mortar for external and internal use

Ημερομηνία: 05/12/2017
010405010010000071_DOP_Sika_Thermocoat_Easy_White_el_eng.pdf
Μεταφόρτωση pdf

11 DoP Sika® ThermoCoat-1/3 HS Grey Δήλωση Επίδοσης Ελληνικά Αγγλικά pdf 0,93 MB
DoP Sika® ThermoCoat-1/3 HS Grey

Σύντομη Περιγραφή

Γενικής χρήσης κονίαμα για εξωτερικά και εσωτερικά επιχρίσματα (GP), General purpose rendering / plastering mortar for external and internal use

Ημερομηνία: 30/07/2019
020405010010000073_DOP_Sika_Thermocoat_1_3_HS_Grey_el_en.pdf
Μεταφόρτωση pdf

12 DoP Sika® ThermoCoat-1/3 HS White Δήλωση Επίδοσης Ελληνικά Αγγλικά pdf 0,93 MB
DoP Sika® ThermoCoat-1/3 HS White

Σύντομη Περιγραφή

Γενικής χρήσης κονίαμα για εξωτερικά και εσωτερικά επιχρίσματα (GP), General purpose rendering / plastering mortar for external and internal use

Ημερομηνία: 30/07/2019
020405010010000073_DOP_Sika_Thermocoat_1_3_HS_White_el_en.pdf
Μεταφόρτωση pdf

       
...23456...