Αναζήτηση  103  in 248,3 ms
       
...34567...
   
Αριθμός Τίτλος/Όνομα Είδος Αρχείου Γλώσσα Τύπος Αρχείου Μέγεθος
1 DOP Sika® ThermoCoat-5 HS Δήλωση Επίδοσης Ελληνικά Αγγλικά pdf 0,60 MB
DOP Sika® ThermoCoat-5 HS

Σύντομη Περιγραφή

ΕΝ15824:2009, Βιομηχανικά παραγόμενο οργανικό επίχρισμα εξωτερικής χρήσης για εφαρμογή σε εξωτερικούς τοίχους, ταβάνια, κολώνες και χωρίσματα, Factory-made organic external render used on external walls, ceilings, columns and partitions

Ημερομηνία: 13/06/2017
010405030010000111_DOP_Sika_ThermoCoat_5_HS_el_eng.pdf
Μεταφόρτωση pdf

2 DoP Sika® ThermoCoat-5 HS Silic Δήλωση Επίδοσης Ελληνικά Αγγλικά pdf 0,61 MB
DoP Sika® ThermoCoat-5 HS Silic

Σύντομη Περιγραφή

ΕΝ15824:2009, Βιομηχανικά παραγόμενο οργανικό επίχρισμα εξωτερικής χρήσης για εφαρμογή σε εξωτερικούς τοίχους, ταβάνια, κολώνες και χωρίσματα Factory-made organic external render used on external walls, ceilings, columns and partitions

Ημερομηνία: 01/11/2017
010405030010000121_DOP_Sika_ThermoCoat_5_HS_Silic_el_eng.pdf
Μεταφόρτωση pdf

3 DoP Sika® Visco I-100 Δήλωση Επίδοσης Ελληνικά Αγγλικά pdf 0,58 MB
DoP Sika® Visco I-100

Σύντομη Περιγραφή

ΕΝ934-2:2009+Α1:2012
Για χρήση σε σκυρόδεμα, Πρόσθετο μείωσης εξίδρωσης (Πίνακας 4), To be used in concrete
Water retaining admixture,(Table 4)

Ημερομηνία: 23/02/2017
011404011000000003_DoP_Sika_Visco_I_100_el_eng.pdf
Μεταφόρτωση pdf

4 DoP Sika® ViscoCrete® Ferro-1000 Δήλωση Επίδοσης Ελληνικά Αγγλικά pdf 0,67 MB
DoP Sika® ViscoCrete® Ferro-1000

Σύντομη Περιγραφή

ΕΝ934-2:2009+Α1:2012
Για χρήση σε σκυρόδεμα
Πρόσθετο μεγάλης μείωσης νερού /
Υπερρευστοποιητής (Πίνακες 3.1 & 3.2)
Πρόσθετο πολλαπλής ενέργειας: Eπιβραδυντικό
πήξης / Mεγάλης μείωσης νερού / Yπερρευστοποιητής
(Πίνακες 11.1 & 11.2), To be used in concrete
High range water reducing / Superplasticizing admixture (Tables 3.1 & 3.2)
Set retarding / High range water reducing /
Super plasticizing admixture
(Tables 11.1 & 11.2)

Ημερομηνία: 23/02/2017
011301011000001250_DoP_Sika_ViscoCrete_Ferro_1000_el_eng.pdf
Μεταφόρτωση pdf

5 DoP Sika® ViscoCrete® MKC-900 Δήλωση Επίδοσης Ελληνικά Αγγλικά pdf 0,67 MB
DoP Sika® ViscoCrete® MKC-900

Σύντομη Περιγραφή

ΕΝ934-2:2009+Α1:2012
Για χρήση σε σκυρόδεμα
Πρόσθετο μεγάλης μείωσης νερού /
Υπερρευστοποιητής (Πίνακες 3.1 & 3.2)
Πρόσθετο πολλαπλής ενέργειας: Eπιβραδυντικό
πήξης / Mεγάλης μείωσης νερού / Yπερρευστοποιητής
(Πίνακες 11.1 & 11.2), To be used in concrete
High range water reducing / Superplasticizing admixture (Tables 3.1 & 3.2)
Set retarding / High range water reducing /
Super plasticizing admixture
(Tables 11.1 & 11.2)

Ημερομηνία: 23/02/2017
011301011000000567_DoP_Sika_ViscoCrete_MKC_900_el_eng.pdf
Μεταφόρτωση pdf

6 DoP Sika® ViscoCrete® SC-360 Δήλωση Επίδοσης Ελληνικά Αγγλικά pdf 0,58 MB
DoP Sika® ViscoCrete® SC-360

Σύντομη Περιγραφή

ΕΝ934-2:2009+Α1:2012
Για χρήση σε σκυρόδεμα
Αερακτικo πρόσθετo (Πίνακας 5)
To be used in concrete
Air entraining admixture (Table 5)

Ημερομηνία: 23/02/2017
011301011000002097_DoP_Sika_ViscoCrete_SC_360_el_eng.pdf
Μεταφόρτωση pdf

7 DoP Sika® ViscoCrete® Techno-90 Δήλωση Επίδοσης Ελληνικά Αγγλικά pdf 0,53 MB
DoP Sika® ViscoCrete® Techno-90

Σύντομη Περιγραφή

ΕΝ934-2:2009+Α1:2012
Για χρήση σε σκυρόδεμα, Πρόσθετο μεγάλης μείωσης νερού / Υπερρευστοποιητής (Πίνακες 3.1 & 3.2), To be used in concrete, High range water reducing / Superplasticizing admixture, (Tables 3.1 & 3.2)

Ημερομηνία: 23/02/2017
011301011000002821_DoP_Sika_ViscoCrete_Techno_90_el_eng.pdf
Μεταφόρτωση pdf

8 DoP Sika® ViscoCrete® Ultra-350 Δήλωση Επίδοσης Ελληνικά Αγγλικά pdf 0,67 MB
DoP Sika® ViscoCrete® Ultra-350

Σύντομη Περιγραφή

ΕΝ934-2:2009+Α1:2012
Για χρήση σε σκυρόδεμα
Πρόσθετο μεγάλης μείωσης νερού /
Υπερρευστοποιητής (Πίνακες 3.1 & 3.2)
Πρόσθετο πολλαπλής ενέργειας: Eπιβραδυντικό
πήξης / Mεγάλης μείωσης νερού / Yπερρευστοποιητής
(Πίνακες 11.1 & 11.2), To be used in concrete
High range water reducing / Superplasticizing admixture (Tables 3.1 & 3.2)
Set retarding / High range water reducing /
Super plasticizing admixture
(Tables 11.1 & 11.2)

Ημερομηνία: 23/02/2017
011301011000000925_DoP_Sika_ViscoCrete_Ultra_350_el_eng.pdf
Μεταφόρτωση pdf

9 DoP Sika® ViscoCrete® Ultra-450 Δήλωση Επίδοσης Ελληνικά Αγγλικά pdf 0,67 MB
DoP Sika® ViscoCrete® Ultra-450

Σύντομη Περιγραφή

ΕΝ934-2:2009+Α1:2012
Για χρήση σε σκυρόδεμα
Πρόσθετο μεγάλης μείωσης νερού /
Υπερρευστοποιητής (Πίνακες 3.1 & 3.2)
Πρόσθετο πολλαπλής ενέργειας: Eπιβραδυντικό
πήξης / Mεγάλης μείωσης νερού / Yπερρευστοποιητής
(Πίνακες 11.1 & 11.2), To be used in concrete
High range water reducing / Superplasticizing admixture (Tables 3.1 & 3.2)
Set retarding / High range water reducing /
Super plasticizing admixture
(Tables 11.1 & 11.2)

Ημερομηνία: 23/02/2017
011301011000002098_DoP_Sika_ViscoCrete_Ultra_450_el_eng.pdf
Μεταφόρτωση pdf

10 DoP Sika® ViscoCrete® Ultra-500 Δήλωση Επίδοσης Ελληνικά Αγγλικά pdf 0,67 MB
DoP Sika® ViscoCrete® Ultra-500

Σύντομη Περιγραφή

ΕΝ934-2:2009+Α1:2012
Για χρήση σε σκυρόδεμα
Πρόσθετο μεγάλης μείωσης νερού /
Υπερρευστοποιητής (Πίνακες 3.1 & 3.2)
Πρόσθετο πολλαπλής ενέργειας: Eπιβραδυντικό
πήξης / Mεγάλης μείωσης νερού / Yπερρευστοποιητής
(Πίνακες 11.1 & 11.2), To be used in concrete
High range water reducing / Superplasticizing admixture (Tables 3.1 & 3.2)
Set retarding / High range water reducing /
Super plasticizing admixture
(Tables 11.1 & 11.2)

Ημερομηνία: 23/02/2017
011301011000000948_DoP_Sika_ViscoCrete_Ultra_500_el_eng.pdf
Μεταφόρτωση pdf

11 DoP Sika® ViscoCrete® Ultra-600 Δήλωση Επίδοσης Ελληνικά Αγγλικά pdf 0,67 MB
DoP Sika® ViscoCrete® Ultra-600

Σύντομη Περιγραφή

ΕΝ934-2:2009+Α1:2012
Για χρήση σε σκυρόδεμα
Πρόσθετο μεγάλης μείωσης νερού /
Υπερρευστοποιητής (Πίνακες 3.1 & 3.2)
Πρόσθετο πολλαπλής ενέργειας: Eπιβραδυντικό
πήξης / Mεγάλης μείωσης νερού / Yπερρευστοποιητής
(Πίνακες 11.1 & 11.2), To be used in concrete
High range water reducing / Superplasticizing admixture (Tables 3.1 & 3.2)
Set retarding / High range water reducing /
Super plasticizing admixture
(Tables 11.1 & 11.2)

Ημερομηνία: 23/02/2017
011301011000001038_DoP_Sika_ViscoCrete_Ultra_600_el_eng.pdf
Μεταφόρτωση pdf

12 DoP Sika® ViscoCrete®-20 HE Δήλωση Επίδοσης Ελληνικά Αγγλικά pdf 0,53 MB
DoP Sika® ViscoCrete®-20 HE

Σύντομη Περιγραφή

ΕΝ934-2:2009+Α1:2012
Για χρήση σε σκυρόδεμα, Πρόσθετο μεγάλης μείωσης νερού / Υπερρευστοποιητής (Πίνακες 3.1 & 3.2), To be used in concrete, High range water reducing / Superplasticizing admixture, (Tables 3.1 & 3.2)

Ημερομηνία: 23/02/2017
011301011000000037_DoP_Sika_ViscoCrete_20_HE_el_eng.pdf
Μεταφόρτωση pdf

       
...34567...