Αναζήτηση  28  in 401,1 ms
           
Αριθμός Τίτλος/Όνομα Είδος Αρχείου Γλώσσα Τύπος Αρχείου Μέγεθος
1 Concrete Repair and Protection of Chimneys and Cooling Towers Brochures Construction Αγγλικά pdf 3,30 MB
Concrete Repair and Protection of Chimneys and Cooling Towers

Ημερομηνία: 27/06/2016
Concrete_Repair_Protection_Chimneys_Cooling_Towers_eng.pdf
Μεταφόρτωση pdf

2 Construct the world with Sika Brochures Construction Αγγλικά pdf 11,14 MB
Construct the world with Sika

Σύντομη Περιγραφή

Concrete production, waterproofing, roofing, flooring, sealing & bonding, anchoring, grouting, repair & protection, refurbishment

Ημερομηνία: 10/05/2017
HE_00392_General_Sika_Solutions_for_ construction_eng_Greek_Address.pdf
Μεταφόρτωση pdf

3 Repair & Protection of Reinforced Concrete with Sika Brochures Construction Αγγλικά pdf 4,58 MB
Repair & Protection of Reinforced Concrete with Sika

Ημερομηνία: 27/06/2016
Repair_and_Protection_of_reinforced_concrete_EN 1504_eng.pdf
Μεταφόρτωση pdf

4 Sika MonoTop®-4400 MIC for microbial induced corrosion in sewerage systems Brochures Construction Αγγλικά pdf 0,90 MB
Sika MonoTop®-4400 MIC for microbial induced corrosion in sewerage systems

Σύντομη Περιγραφή

Sika MonoTop®-4400 MIC, Sewerage systems, Waste water management, corrosion

Ημερομηνία: 04/01/2019
HE_00425_Brochure_Sewerage_Systems_eng.pdf
Μεταφόρτωση pdf

5 Sika Technologies and Solutions for Waste Water Treatment Plants Brochures Construction Αγγλικά pdf 6,12 MB
Sika Technologies and Solutions for Waste Water Treatment Plants

Ημερομηνία: 27/06/2016
Sika_Technologies_Solutions_Waste_Water_Treatment_Plants_eng.pdf
Μεταφόρτωση pdf

6 Sika Technology and Concepts for Hydrophobic Impregnations Brochures Construction Αγγλικά pdf 1,57 MB
Sika Technology and Concepts for Hydrophobic Impregnations

Σύντομη Περιγραφή

Hydrophobic Impregnations - Sika Technology and Concepts

Ημερομηνία: 01/11/2017
Technology_Concepts_Hydrophobic_Impregnations_v2017.pdf
Μεταφόρτωση pdf

7 Sikagard-790 All-in-One-Protect - Αόρατη προστασία οριζόντιων και κατακόρυφων επιφανειών Brochures Construction Ελληνικά pdf 2,22 MB
Sikagard-790 All-in-One-Protect - Αόρατη προστασία οριζόντιων και κατακόρυφων επιφανειών

Ημερομηνία: 28/02/2018
HE_00403_Sikagard_790_All-In-One_Protect_gr.pdf
Μεταφόρτωση pdf

8 Sikagard-850 AG: Μόνιμη λύση ενάντια σε graffiti και αφίσες Brochures Construction Ελληνικά pdf 0,77 MB
Sikagard-850 AG: Μόνιμη λύση ενάντια σε graffiti και αφίσες

Σύντομη Περιγραφή

Προστασία επιφανειών

Ημερομηνία: 10/05/2017
HE_00228_Sikagard_850_AG_gr.pdf
Μεταφόρτωση pdf

9 Sikagard®-730 Concrete Protect Plus - Αόρατη προστασία μακράς διαρκείας Brochures Construction Ελληνικά pdf 0,51 MB
Sikagard®-730 Concrete Protect Plus - Αόρατη προστασία μακράς διαρκείας

Ημερομηνία: 13/10/2017
HE_00402_Sikagard_730_Concrete_Protect_Plus_gr.pdf
Μεταφόρτωση pdf

10 Sikagard®-850 AG Anti-Graffiti and Anti-poster Coating Brochures Construction Αγγλικά pdf 1,21 MB
Sikagard®-850 AG Anti-Graffiti and Anti-poster Coating

Σύντομη Περιγραφή

Protective Antigraffiti Coating for various substrates

Ημερομηνία: 24/01/2017
Sikagard_850_AG_Antigraffiti_Antiposter_coating.pdf
Μεταφόρτωση pdf

11 Sika® FerroGard® Galvanic and hybrid anode technologies Brochures Construction Αγγλικά pdf 1,21 MB
Sika® FerroGard® Galvanic and hybrid anode technologies

Σύντομη Περιγραφή

Sika® FerroGard® patch anodes

Ημερομηνία: 04/01/2019
HE_00423_Sika_FerroGard_Galvanic_and_Hybrid_Anode_Technologies_eng.pdf
Μεταφόρτωση pdf

12 Sika® FerroGard®-903 Plus - Αναστολέας διάβρωσης δια εμποτισμού Brochures Construction Ελληνικά pdf 2,35 MB
Sika® FerroGard®-903 Plus - Αναστολέας διάβρωσης δια εμποτισμού

Ημερομηνία: 04/12/2019
HE_00226_Sika_FerroGard_903_Plus_gr.pdf
Μεταφόρτωση pdf

13 Systems for New Build Bridges and Refurbishment Projects Brochures Construction Αγγλικά pdf 2,26 MB
Systems for New Build Bridges and Refurbishment Projects

Ημερομηνία: 05/07/2016
Sika_Full_Range_Solutions_for_ Bridges_eng.pdf
Μεταφόρτωση pdf

14 Total Corrosion Management Technologies Brochures Construction Αγγλικά pdf 2,54 MB
Total Corrosion Management Technologies

Σύντομη Περιγραφή

Corrosion inhibitors, galvanic anodes, protective coatings, hydrophobic impregnations, repair mortars

Ημερομηνία: 04/01/2019
HE_00422_Total_Corrosion_Management_Technologies_eng.pdf
Μεταφόρτωση pdf

15 Βελτιωτικό Πρόσμικτο Κονιαμάτων SikaCem® ExtraBond-100 Brochures Construction Ελληνικά pdf 1,53 MB
Βελτιωτικό Πρόσμικτο Κονιαμάτων SikaCem® ExtraBond-100

Ημερομηνία: 04/04/2017
SikaCem_ExtraBond_100_GR_Leaflet.pdf
Μεταφόρτωση pdf

16 Εγχειρίδιο προετοιμασίας & εφαρμογής υλικών αποκατάστασης σκυροδέματος με τεχνολογία Sika® Brochures Construction Ελληνικά pdf 4,53 MB
Εγχειρίδιο προετοιμασίας & εφαρμογής υλικών αποκατάστασης σκυροδέματος με τεχνολογία Sika®

Σύντομη Περιγραφή

Αποκατάσταση, επισκευή & προστασία κατασκευών σκυροδέματος

Ημερομηνία: 28/02/2018
HE_00007_Sika_Handbook_for_Rehabilitation_gr.pdf
Μεταφόρτωση pdf

17 Επισκευή και Προστασία Κατασκευών Οπλισμένου Σκυροδέματος βάσει προτύπου ΕΝ 1504 Brochures Construction Ελληνικά pdf 8,73 MB
Επισκευή και Προστασία Κατασκευών Οπλισμένου Σκυροδέματος βάσει προτύπου ΕΝ 1504

Σύντομη Περιγραφή

Αποκατάσταση, επισκευή και προστασία κατασκευών οπλισμένου σκυροδέματος

Ημερομηνία: 04/12/2019
HE_00057_Repair_and_Protection_of_Reinforced_Concrete_EN1504_gr.pdf
Μεταφόρτωση pdf

18 Εποξειδικά προϊόντα Sikadur® Brochures Construction Ελληνικά pdf 3,76 MB
Εποξειδικά προϊόντα Sikadur®

Σύντομη Περιγραφή

Sikadur®-31 EF, Sikadur®-32 EF, Sikadur®-42 SP, Sikadur® -52 Injection N & LP

Ημερομηνία: 04/12/2019
HE_00028_Sikadurs_Leaflet_gr.pdf
Μεταφόρτωση pdf

19 Λύσεις από τη Sika από τα Θεμέλια μέχρι την Οροφή Brochures Construction Ελληνικά pdf 1,73 MB
Λύσεις από τη Sika από τα Θεμέλια μέχρι την Οροφή

Ημερομηνία: 18/05/2016
Sika_Solutions_from_Roof_to_Floor_gr.pdf
Μεταφόρτωση pdf

20 Λύσεις από τη Sika για την Κατασκευή Brochures Construction Ελληνικά pdf 2,64 MB
Λύσεις από τη Sika για την Κατασκευή

Ημερομηνία: 18/05/2016
Sika_Solutions_for_Construction_gr.pdf
Μεταφόρτωση pdf