Αναζήτηση  in 280,0 ms
Αριθμός Τίτλος/Όνομα Είδος Αρχείου Γλώσσα Τύπος Αρχείου Μέγεθος
1 100 Years of Durability - From Sika-1 to Sika ViscoCrete Brochures Construction Αγγλικά pdf 4,53 MB
100 Years of Durability - From Sika-1 to Sika ViscoCrete

Ημερομηνία: 05/02/2016
100year_durability_201101.pdf
Μεταφόρτωση pdf

2 Construct the world with Sika Brochures Construction Αγγλικά pdf 11,14 MB
Construct the world with Sika

Σύντομη Περιγραφή

Concrete production, waterproofing, roofing, flooring, sealing & bonding, anchoring, grouting, repair & protection, refurbishment

Ημερομηνία: 10/05/2017
HE_00392_General_Sika_Solutions_for_ construction_eng_Greek_Address.pdf
Μεταφόρτωση pdf

3 Sika Support for Stadium Design and Construction Brochures Construction Αγγλικά pdf 2,62 MB
Sika Support for Stadium Design and Construction

Σύντομη Περιγραφή

Sika Support for Stadium Design and Construction

Ημερομηνία: 16/03/2016
Sika Support for Stadium Design and Construction.pdf
Μεταφόρτωση pdf

4 Sika Technologies and Solutions for Waste Water Treatment Plants Brochures Construction Αγγλικά pdf 6,12 MB
Sika Technologies and Solutions for Waste Water Treatment Plants

Ημερομηνία: 27/06/2016
Sika_Technologies_Solutions_Waste_Water_Treatment_Plants_eng.pdf
Μεταφόρτωση pdf

5 Sika Wind Energy Solutions Brochures Construction Αγγλικά pdf 2,17 MB
Sika Wind Energy Solutions

Σύντομη Περιγραφή

Wind mills, Wind towers

Ημερομηνία: 07/01/2019
HE_00424_Sika_Wind_Energy_Solutions_eng.pdf
Μεταφόρτωση pdf

6 Λύσεις από τη Sika από τα Θεμέλια μέχρι την Οροφή Brochures Construction Ελληνικά pdf 1,73 MB
Λύσεις από τη Sika από τα Θεμέλια μέχρι την Οροφή

Ημερομηνία: 18/05/2016
Sika_Solutions_from_Roof_to_Floor_gr.pdf
Μεταφόρτωση pdf

7 Λύσεις από τη Sika για την Κατασκευή Brochures Construction Ελληνικά pdf 2,64 MB
Λύσεις από τη Sika για την Κατασκευή

Ημερομηνία: 18/05/2016
Sika_Solutions_for_Construction_gr.pdf
Μεταφόρτωση pdf

8 Προτάσεις συστημάτων Sika για ξενοδοχειακές μονάδες Brochures Construction Ελληνικά pdf 19,87 MB
Προτάσεις συστημάτων Sika για ξενοδοχειακές μονάδες

Σύντομη Περιγραφή

Hotel reference brochure Sika Hellas, ξενοδοχεία, Sika Comfortlfoor, SikaTop-129 Sunshine, Σύστημα Στεγανού Σκυροδέματος Sika, Sika Watertight Concrete System, SikaDecor, Τσιμεντοειδή διακοσμητικά δάπεδα, Sika ThermoCoat

Ημερομηνία: 13/09/2019
HE_00431_Sika_Hellas_Hotel_References_gr.pdf
Μεταφόρτωση pdf