Αναζήτηση  23  in 2,569 s
           
Αριθμός Τίτλος/Όνομα Είδος Αρχείου Γλώσσα Τύπος Αρχείου Μέγεθος
1 Construct the world with Sika Brochures Construction Αγγλικά pdf 11,14 MB
Construct the world with Sika

Σύντομη Περιγραφή

Concrete production, waterproofing, roofing, flooring, sealing & bonding, anchoring, grouting, repair & protection, refurbishment

Ημερομηνία: 10/05/2017
HE_00392_General_Sika_Solutions_for_ construction_eng_Greek_Address.pdf
Μεταφόρτωση pdf

2 Green Roof Solutions with Sarnafil Brochures Construction Αγγλικά pdf 0,87 MB
Green Roof Solutions with Sarnafil

Ημερομηνία: 29/01/2016
Brochure_Sarnafil_Green Roof Solutions_2015.pdf
Μεταφόρτωση pdf

3 Sika Cool Roof Solutions Brochures Construction Αγγλικά pdf 1,96 MB
Sika Cool Roof Solutions

Σύντομη Περιγραφή

Sikalastic

Ημερομηνία: 31/10/2019
Brochure_Cool_Roof_eng.pdf
Μεταφόρτωση pdf

4 Sika RoofGraphic Coating System 1501 Brochures Construction Αγγλικά pdf 0,29 MB
Sika RoofGraphic Coating System 1501

Ημερομηνία: 29/01/2016
Sikalastic_721_Roofgraphics_Coating_System.pdf
Μεταφόρτωση pdf

5 Sika Support for Stadium Design and Construction Brochures Construction Αγγλικά pdf 2,62 MB
Sika Support for Stadium Design and Construction

Σύντομη Περιγραφή

Sika Support for Stadium Design and Construction

Ημερομηνία: 16/03/2016
Sika Support for Stadium Design and Construction.pdf
Μεταφόρτωση pdf

6 Sika Technology and Concepts for Adhered Roofing Systems with single ply membranes Brochures Construction Αγγλικά pdf 8,01 MB
Sika Technology and Concepts for Adhered Roofing Systems with single ply membranes

Ημερομηνία: 30/11/2017
Sika Technology and Concepts for Adhered Roofing Systems with Single Ply Membranes.pdf
Μεταφόρτωση pdf

7 Sika Technology and Concepts for Mechanically Fastened Roofing Systems with single ply membranes Brochures Construction Αγγλικά pdf 13,05 MB
Sika Technology and Concepts for Mechanically Fastened Roofing Systems with single ply membranes

Ημερομηνία: 30/11/2017
Sika Technology and Concepts for Mechanically Fastened Roofing Systems with Single Ply Membranes.pdf
Μεταφόρτωση pdf

8 SikaRoof MTC - Οδηγός Επιλογής Brochures Construction Ελληνικά pdf 3,48 MB
SikaRoof MTC  - Οδηγός Επιλογής

Σύντομη Περιγραφή

Λύσεις για Στεγανοποίηση Φυτεμένων Δωμάτων με Υγρές Μεμβράνες Sikalastic

Ημερομηνία: 20/02/2018
SikaRoof_MTC_Systems_for_Green_Roofs_gr.pdf
Μεταφόρτωση pdf

9 SikaRoof MTC - Οδηγός Εφαρμογής για Εξειδικευμένα Συνεργεία Brochures Construction Ελληνικά pdf 2,97 MB
SikaRoof MTC  - Οδηγός Εφαρμογής για Εξειδικευμένα Συνεργεία

Σύντομη Περιγραφή

Λύσεις για Στεγανοποίηση Δωμάτων με Υγρές Μεμβράνες Sikalastic

Ημερομηνία: 15/02/2018
SikaRoof_MTC_for_Specialized_Contractors_gr.pdf
Μεταφόρτωση pdf

10 Sika® Roof Control System Brochures Construction Αγγλικά pdf 2,80 MB
Sika® Roof Control System

Σύντομη Περιγραφή

Sika Roof Control System

Ημερομηνία: 21/02/2018
HE_00408_Sika_Roof_Control_System_ENG_Sika_Hellas_address.pdf
Μεταφόρτωση pdf

11 Sika® Technology and Concepts for Roofing Brochures Construction Αγγλικά pdf 28,68 MB
Sika® Technology and Concepts for Roofing

Ημερομηνία: 30/11/2017
ΗΕ_00147_Sika_Technology_and_Concepts_for_Roofing_eng.pdf
Μεταφόρτωση pdf

12 Sustainable Roofing Solutions for Roofing Brochures Construction Αγγλικά pdf 5,29 MB
Sustainable Roofing Solutions for Roofing

Σύντομη Περιγραφή

Sustainability

Ημερομηνία: 19/01/2017
Sustainable_Roofing_Solutions_Greek_Address.pdf
Μεταφόρτωση pdf

13 Thermal insulation with Sikatherm PIR Boards Brochures Construction Αγγλικά pdf 1,31 MB
Thermal insulation with Sikatherm PIR Boards

Σύντομη Περιγραφή

Thermal insulation

Ημερομηνία: 31/10/2019
Thermal_Insulation_with_Sikatherm_PIR_boards_eng.pdf
Μεταφόρτωση pdf

14 Βοηθητικά προϊόντα τοποθέτησης μεμβρανών υγρομόνωσης δωμάτων Brochures Construction Ελληνικά pdf 2,85 MB
Βοηθητικά προϊόντα τοποθέτησης μεμβρανών υγρομόνωσης δωμάτων

Σύντομη Περιγραφή

Flat roofing accessories, Sarnafil, Sarnavap

Ημερομηνία: 04/06/2018
Sarnafil_Accessories_gr.pdf
Μεταφόρτωση pdf

15 Λύσεις από τη Sika από τα Θεμέλια μέχρι την Οροφή Brochures Construction Ελληνικά pdf 1,73 MB
Λύσεις από τη Sika από τα Θεμέλια μέχρι την Οροφή

Ημερομηνία: 18/05/2016
Sika_Solutions_from_Roof_to_Floor_gr.pdf
Μεταφόρτωση pdf

16 Λύσεις από τη Sika για την Κατασκευή Brochures Construction Ελληνικά pdf 2,64 MB
Λύσεις από τη Sika για την Κατασκευή

Ημερομηνία: 18/05/2016
Sika_Solutions_for_Construction_gr.pdf
Μεταφόρτωση pdf

17 Οδηγός επιλογής συστημάτων υγρών μεμβρανών Sika Brochures Construction Ελληνικά pdf 4,33 MB
Οδηγός επιλογής συστημάτων υγρών μεμβρανών Sika

Σύντομη Περιγραφή

TM Roofing, Sikalastic

Ημερομηνία: 04/04/2020
HE_00414_RF_LAM_Sikalastics_Short_Brochure_Version_gr.pdf
Μεταφόρτωση pdf

18 Προτάσεις συστημάτων Sika για ξενοδοχειακές μονάδες Brochures Construction Ελληνικά pdf 19,87 MB
Προτάσεις συστημάτων Sika για ξενοδοχειακές μονάδες

Σύντομη Περιγραφή

Hotel reference brochure Sika Hellas, ξενοδοχεία, Sika Comfortlfoor, SikaTop-129 Sunshine, Σύστημα Στεγανού Σκυροδέματος Sika, Sika Watertight Concrete System, SikaDecor, Τσιμεντοειδή διακοσμητικά δάπεδα, Sika ThermoCoat

Ημερομηνία: 13/09/2019
HE_00431_Sika_Hellas_Hotel_References_gr.pdf
Μεταφόρτωση pdf

19 Στεγανοποίηση Δωμάτων με Συστήματα Sikaplan και Sarnafil Brochures Construction Ελληνικά pdf 2,99 MB
Στεγανοποίηση Δωμάτων με Συστήματα Sikaplan και Sarnafil

Ημερομηνία: 18/05/2016
Roof_Waterproofing_with_Sikaplan_Sarnafil_Systems_gr.pdf
Μεταφόρτωση pdf

20 Συστήματα SikaRoof MTC για Στεγανοποίηση Δωμάτων:Οδηγός για Μελετητές Brochures Construction Ελληνικά pdf 3,23 MB
Συστήματα SikaRoof MTC για Στεγανοποίηση Δωμάτων:Οδηγός για Μελετητές

Ημερομηνία: 15/02/2018
SikaRoof_MTC_for_Specificators_gr.pdf
Μεταφόρτωση pdf