Οι αναφορές έργων που ακολουθούν, παραθέτουν στοιχεία σχετικά με έργα, στα οποία χρησιμοποιήθηκαν επιτυχημένα προϊόντα και συστήματα της Sika. Στις αναφορές αυτές θα βρείτε όχι μόνο εξειδικευμένες λύσεις από τη Sika για συγκεκριμένες περιπτώσεις εφαρμογών, αλλά και το συνολικό τρόπο αντιμετώπισης της εταιρείας προς τους πελάτες της, απέναντι σε προκλήσεις μεγάλων έργων.