Το στεγανό σκυρόδεμα είναι ένα πρακτικά αδιαπέραστο σκυρόδεμα που χρησιμοποιείται για κατασκευή μακροπρόθεσμα στεγανών κατασκευών. Για βελτίωση της στεγανότητας του σκυροδέματος, επιβάλλεται η χρήση ειδικών προσμίκτων σφράγισης πορώδους. Τα πρόσμικτα αυτά μπορεί να είναι διαφορετικών τεχνολογιών. Παρόλα αυτά, ο σχεδιασμός και η εκτέλεση μιας κατασκευής στεγανού σκυροδέματος επιτάσσει συστημική προσέγγιση, με το στεγανό σκυρόδεμα να αποτελεί μόνο το ένα στοιχείο της. Η υδατοπερατότητα της κατασκευής προσδιορίζεται και αξιολογείται με ικανοποίηση συγκεκριμένων ορίων διείσδυσης νερού στο σκυρόδεμα (υδατοαπορρόφηση & υδατοπερατότητα), αλλά και των αρμών, διεισδύσεων και ρωγμών.
Παρακολουθήστε το παρακάτω βίντεο σχετικά με το Σύστημα Στεγανού Σκυροδέματος Sika

            

Ειδικά πρόσμικτα στεγανοποίησης - Σειράς Sika® WΤ

Για παραγωγή στεγανού σκυροδέματος προτείνεται η χρήση προσμίκτων της σειράς Sika® WT, η οποία περιλαμβάνει εξειδικευμένα πρόσμικτα για αυτή την εφαρμογή, που έχουν ως βάση ειδικά ενεργά συστατικά. Αυτά τα ενεργά συστατικά δημιουργούν μη διαλυτές ουσίες εντός των πόρων και της τριχοειδούς δομής του σκυροδέματος και θα τους σφραγίσουν μόνιμα ενάντια σε διείσδυση νερού και άλλων υγρών. Επιπλέον αυτής της δράσης, η ειδική φόρμουλα και τα συστατικά του προσμίκτου κρυσταλλικής δράσης Sika® WT-200 P ενισχύουν τις ιδιότητες του σκυροδέματος για αυτό-ίαση και βελτιώνουν την εγγενή του ικανότητα να σφραγίζει ρωγμές.

            

Σύστημα Sika® White Box

Το Σύστημα Sika® White Box αφορά τη δημιουργία στεγανών κατασκευών χωρίς τη χρήση μεμβρανών.
Το Σύστημα Sika® White Box γίνεται όλο και πιο δημοφιλές ως εναλλακτική λύση των συμβατικών και συνήθως χρησιμοποιούμενων συστημάτων στεγανοποίησης.
Λόγω της σημερινής αλλά και της μελλοντικής ανάγκης για μεγιστοποίηση της ευελιξίας του σχεδιασμού σε υπόγειες ή ειδικών απαιτήσεων κατασκευές/εφαρμογές, το σύστημα Σύστημα Sika® White Box αποτελεί μία αποδοτική λύση, είτε πρόκειται για υπόγειους χώρους στάθμευσης, είτε για κτιριακές κατασκευές.

  • Εξοικονόμηση χρόνου από το σχεδιασμό και την κατασκευή, καθώς εξαλείφεται η ανάγκη για περίπλοκες λεπτομέρειες
  • Οικονομικά αποδοτικό συγκριτικά με άλλα συστήματα
  • Μεγιστοποιεί την εκμετάλλευση του διαθέσιμου χώρου
  • Εξασφαλισμένη αποδοτικότητα για ιδιοκτήτες, σχεδιαστές, μελετητές, εργολάβους

Κατεβάστε το ενημερωτικό έντυπο

              

              

Βασικά στάδια σχεδιασμού & προϊόντα Sika για Στεγανές Κατασκευές Σκυροδέματος

Concrete Mix Render


Το Sika® WT-140 L είναι σφραγιστικό πορώδους.

To Sika® WT-200 P είναι κρυσταλλικής δράσης σφραγιστικό πορώδους που ενισχύει την ικανότητα αυτο-ίασης του σκυροδέματος.  

Concrete Slab


Οι μειωτές νερού υψηλής δραστικότητας Sika® ViscoCrete® συντελούν σε παραγωγή μειγμάτων με ιδιαίτερα χαμηλό λόγο Νερού/Τσιμέντο, κάτι που εξασφαλίζει περιορισμό της δομής του τριχοειδούς πορώδους.

Sika Waterbar Illustration


Οι υδροφραγές Sika Waterbar® χρησιμοποιούνται για στεγανοποίηση διαστολικών και κατασκευαστικών αρμών.

Sikaswell Illustration


Τα υδροδιογκούμενα σφραγιστικά και προδιαμορφωμένα προφίλ SikaSwell® διογκώνονται σε επαφή με το νερό, σφραγίζοντας έτσι κατασκευαστικούς αρμούς & διεισδύσεις εξοπλισμού.

Sikaswell Illustration


Τα ειδικά δακτυλιοειδή τεμάχια και βύσματα SikaSwell® και η ρητίνη Sikadur®-31 EF σφραγίζουν αντιρίδες μετά την αποκαλούπωση.  

Illustration of Sika injection SikaFuko system below concrete foundation

 

Τα συστήματα ενέσιμων σωληνώσεων SikaFuko® χρησιμοποιούνται τυπικά ως δευτερογενές ή συμπληρωματικό σύστημα για σφράγιση κατασκευαστικών & διαστολικών αρμών, ή αρμών σύνδεσης (π.χ. σε διαφραγματικούς τοίχους). 

Concrete Wall Antisol


Τα ψεκαζόμενα βελτιωτικά ωρίμανσης Sika® Antisol® αποτρέπουν την πρόωρη απώλεια νερού και συνεπώς τις ρωγμές.

SikaDur Combiflex Illustration


Το σύστημα Sikadur-Combiflex®-SG αποτελεί ένα ειδικό σύστημα σφράγισης αρμών υψηλής & ακανόνιστης κινητικότητας, καθώς και ρωγμών.  

Εξερευνήστε την πλήρη γκάμα προϊόντων μας για στεγανό σκυρόδεμα

Χρειάζεστε βοήθεια για το σχεδιασμό μείγματος;