Οι ασφαλτικές μεμβράνες (ασφαλτόπανα) που εφαρμόζονται με φλόγιστρο, αποτελούν μία ευρέως διαδεδομένη και οικονομική λύση υιοθέτησης, καθώς προσφέρουν άμεση στεγανοποίηση μετά την εφαρμογή τους και τοποθετούνται ιδιαίτερα εύκολα.

Η πίσσα, επίσης γνωστή ως άσφαλτος, είναι ένα κολλώδες, μαύρο και πολύ ιξώδες υγρό ή μια ημιστερεή μορφή πετρελαίου. Χάρη στις αδιάβροχες ιδιότητές της, χρησιμοποιείται ευρέως στις κατασκευές. Οι ασφαλτικές μεμβράνες είναι ιδανικές για στεγανοποίηση δωμάτων, υπόγειων, γεφυρών και άλλων κατασκευών.

Οι ασφαλτικές μεμβράνες SikaBit® έχουν πολλά πλεονεκτήματα:

  • Πλήρης γκάμα ασφαλτικών μεμβρανών
  • Υψηλών μηχανικών αντοχών
  • Tεχνολογία που συνδυάζει καλή ευκαψία σε χαμηλές και σταθερότητα σε υψηλές θερμοκρασίες
  • Σήμανση CE και Δήλωση Επιδόσεων σύμφωνα με EN 13707 - Ασφαλτικά φύλλα για στεγανοποίηση
Εφαρμογή ασφαλτικής μεμβράνης SikaBit® σε υπόγεια κατασκευή

Χρειάζεστε βοήθεια για το έργο σας;