Μόνο ειδικές επιστρώσεις μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη στεγανοποίηση δεξαμενών ασφαλείας ή κύριων δεξαμενών που περιέχουν λύματα ή χημικά υγρά απόβλητα με σκοπό την προστασία του υπεδάφους και του υδροφόρου ορίζοντα.

Ανεξάρτητα για το στάδιο της επεξεργασίας των λυμάτων, είτε πρόκειται για δεξαμενή χώνευσης, κλίνες διήθησης, δεξαμενές πρωτοβάθμιας & δευτεροβάθμιας καθίζησης, κανάλια λιποσυλλογής, κ.τ.λ., η στεγανοποίησή τους μπορεί να γίνει αποκλειστικά με ειδικές επιστρώσεις & βαφές που να ανθίστανται σε μηχανικές και χημικές καταπονήσεις αυτής της φύσεως.

Δεξαμενές δευτεροβάθμιας καθίζησης σε μονάδα επεξεργασίας λυμάτων

Μάθετε περισσότερα για τις ειδικές επιστρώσεις & βαφές Sika με ειδική χημική αντοχή