Για την προστασία του υπεδάφους και του υδροφόρου ορίζοντα, υπάρχει η δυνατότητα στεγανοποίησης δεξαμενών ασφαλείας ή κύριων δεξαμενών που περιέχουν λύματα ή χημικά υγρά απόβλητα, με τη χρήση μεμβρανών, οι οποίες διαθέτουν υψηλή ανθεκτικότητα σε χημικές ουσίες.

Μάθετε περισσότερες λεπτομέρειες για την ειδική μεμβράνη για μονάδες αποθήκευσης χημικά επιθετικών υγρών