Για την προστασία του υπεδάφους και του υδροφόρου ορίζοντα, υπάρχει η δυνατότητα στεγανοποίησης δεξαμενών ασφαλείας ή κύριων δεξαμενών που περιέχουν λύματα ή χημικά υγρά απόβλητα, με τη χρήση ειδικών, υγρών, εν θερμώ ψεκαζόμενων μεμβρανών στεγανοποίησης βάσεως πολυουρεθάνης ή πολυουρίας.
Γιατί εν θερμώ ψεκαζόμενες υγρές μεμβράνες;    

Προσαρμόζονται εύκολα σε περίπλοκες λεπτομέρειες
Χαρακτηρίζονται από ακαριαίο χρόνο αντίδρασης
Διαμορφώνουν ενιαία στρώση, χωρίς ραφές και ενώσεις 
Έχουν χαμηλό πάχος στρώσης
Διαθέτουν υψηλή ελαστικότητα
Διαθέτουν υψηλή αντοχή σε απότριψη & επιθετικά χημικά, ενώ έχουν ευρύτατο θερμοκρασιακό εύρος λειτουργίας
Μπορούν να χρησιμοποιηθούν ακόμη και και δεξαμενές αποθήκευσης βιογενούς θειικού οξέος

Waste water treatment plant in Wroclaw in Poland

Χρειάζεστε βοήθεια για το έργο σας;