Υδατικής βάσης, χαμηλών εκπομπών πτητικών οργανικών ενώσεων, τελική στρώση σύμφωνη με τις γενικές απαιτήσεις ESD.