Ειδικό σύστημα ηλεκτροστατικής εκφόρτισης τοιχοποιίας.