Η Sika διαθέτει ιστορία μισού αιώνα στην τεχνολογία υγρών μεμβρανών για υγρομόνωση δωμάτων και στεγών. Τη δεκαετία του 1960 η Sika έθεσε τα θεμέλια ανάπτυξης αυτής της τεχνολογίας υλικών και σήμερα αποτελεί τον παγκόσμιο ηγέτη σε μία ισχυρά αναπτυσσόμενη αγορά. Η Sika προσφέρει όχι μόνο μία ευρεία γκάμα τεχνολογιών και συστημάτων, αλλά επιπλέον και ολοκληρωμένες τεχνικές υπηρεσίες για διασφάλιση ομαλής ολοκλήρωσης κάθε εξειδικευμένου έργου. Από τη φάση παροχής συμβουλών και προδιαγραφής, μέχρι την παροχή τεχνικής υποστήριξης και την αξιολόγηση της ποιότητας τελικής εφαρμογής, η Sika αποτελεί τον αξιόπιστο συνεργάτη για όλους τους εμπλεκόμενους μελετητές, αρχιτέκτονες, μηχανικούς, εργολάβους, ιδιοτήτες.

Επιλέξτε τεχνολογία συστήματος εφαρμογής

  
Γραφτείτε στο newsletter μας: