Η ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΤΟΥ GOTTHARD

Ο Kaspar Winkler ίδρυσε την εταιρεία του το 1910. Οι πρώτες του εφευρέσεις ήταν καθαριστικά για προστασία και καθαρισμό γρανίτη (Conservado, Purigo) και ένα στεγανοποιητικό πρόσθετο κονιαμάτων, το οποίο ονόμασε Sika. Το 1911 εισήγαγε τη φίρμα του, Kaspar Winkler & Co., στο Εμπορικό Μητρώο. Μαζί με έναν χημικό, ως ετερόρρυθμη εταιρεία πλέον, προσπαθεί να προωθήσει τα προϊόντα του στον τομέα των χημικών υλικών για την κατασκευή.

Τα πρώτα χρόνια της προσπάθειας αυτής ήταν ιδιαίτερα δύσκολα. Ο Winker ήταν στα πρόθυρα χρεοκοπίας, ειδικά κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Σημάδια ανάκαμψης άρχισαν να διαφαίνονται το 1917. Η μεγάλη ευκαιρία παρουσιάστηκε το 1918, όταν ο Ομοσπονδιακός Οργανισμός Σιδηροδρόμων της Ελβετίας είχε επιτυχημένες δοκιμές παραγωγής στεγανών κονιαμάτων για τις σήραγγες του Gotthard με χρήση του προσμίκτου Sika. Το πρόσμικτο αυτό έγινε απαραίτητο για τη χρησιμοποίηση ηλεκτρικών τραίνων. Ο Εθνικός Οργανισμός Σιδηροδρόμων της Ελβετίας στεγανοποίησε 67 σήραγγες με χρήση του προσμίκτου Sika τα χρόνια που ακολούθησαν.

Η εταιρία Κaspar Winkler & Co προσπάθησε να επεκταθεί στο εξωτερικό. Ένα τέτοιο εγχείρημα όμως ήταν δύσκολο. Η πρώτη προσπάθεια πώλησης αδειών σε παγκόσμιο επίπεδο, απέτυχε. Η δεύτερη προσπάθεια όμως στέφθηκε με επιτυχία: το 1912 δημιουργείται παράρτημα στη Νότια Γερμανία με μικρής κλίμακας εγκαταστάσεις παραγωγής. Όμως ο διευθυντής της εταιρίας και οι διασυνδέσεις του είναι ανεπαρκείς για περαιτέρω επέκταση. Για αυτό το λόγο προσλαμβάνεται ένας Διευθυντής Εξωτερικών Επιχειρήσεων, ο οποίος ιδρύει παραρτήματα στην Αγγλία, την Ιταλία και τη Γαλλία μεταξύ 1926 και 1928 και συμμετέχει ενεργά στις δραστηριότητες. Διαμέσου έξυπνων ενεργειών, καθιστά αδύνατη την απόλυσή του.

Το 1928 ο γαμπρός του Winkler, ο Fritz Schenker προσχωρεί στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας και διαπιστώνει ότι οι συμφωνίες που είχε κάνει ο Winkler με το Διευθυντή Εξωτερικών Επιχειρήσεων ήταν ασύμφορες. Οι αντίπαλες μεριές βρέθηκαν σε δικαστική διαμάχη για 3 χρόνια μέχρι το 1932, οπότε και αποφασίζεται να γίνει διαχωρισμός των θυγατρικών εταιριών: ο Διευθυντής Εξωτερικών Επιχειρήσεων κράτησε τις θυγατρικές εταιρίες στη Γερμανία και την Ιταλία, καθώς και τα δικαιώματα του εμπορικού σήματος για κάποιες Ευρωπαϊκές χώρες. Η Ευρωπαϊκή αγορά είχε πλέον μοιραστεί αλλά ο Schenker επιδίωκε παγκόσμια επέκταση.

Το 1935 η Sika είχε παρουσία στην Ευρώπη, τη Βόρεια και Νότια Αμερική και την Ασία (Ιαπωνία).