Ο πόλεμος και η οικονομική άνθιση

Κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου πολέμου οι διάφορες εταιρίες Sika συνέχιζαν την παραγωγή τους σε όλες τις χώρες που είχαν παρουσία. Έτσι οι θυγατρικές της Sika παρείχαν πρόσμικτα για κατασκευή καταφυγίων στην Ελβετία και τις κατεχόμενες από τους Γερμανούς περιοχές, αλλά και για την κατασκευή πλοίων από σκυρόδεμα που χρησιμοποιήθηκαν από τους Συμμάχους για τη μεταφορά υλικού πολέμου και για την απόβαση στη Νορμανδία.

Κατά τη διάρκεια της οικονομικής έκρηξης του 1950 και 1960 ιδρύθηκαν νέες εταιρίες, από τη Σουηδία μέχρι την Κούβα. Η δεύτερη γενιά σηματοδοτείται από την είσοδο του Romuald Burkard στην εταιρία. Από την είσοδό του στην εταιρία το 1953, μέχρι το θάνατο του πεθερού του, του Fritz Schenker, το 1971, ο Burkard σταδιακά παίρνει τον έλεγχο όλου του ομίλου, ο οποίος από 1968 είχε γίνει μία αναπόσπαστη εταιρική δομή με τη Sika Finanz AG. Την ίδια χρονιά, η Sika μπαίνει και στο Χρηματιστήριο Αξιών της Ελβετίας.

Παρόλα αυτά, προς το τέλος του 1960 η Sika υπέπεσε σε σοβαρή κρίση: ένα νέο εργοστάσιο στο Düdingen είχε έντονα προβλήματα εκκίνησης των παραγωγικών του διαδικασιών και υπερέβη τον προϋπολογισμό. Οι εργασίες ενός μεγάλου αριθμού κατασκευαστικών εταιριών δεν ήταν αποδοτικές. Στη Γερμανία και τη Σκανδιναβία οι αξιώσεις εγγυήσεων ήταν ιδιαίτερα υψηλές. Τα νέα ήταν δυσοίωνα: η Sika απόφυγε τη χρεοκοπία μόλις και μετά βίας.