ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑ

Σε καμία άλλη δεκαετία δεν ίδρυσε η Sika περισσότερες θυγατρικές εταιρίες: μόνο μεταξύ 1990 και 1995 άνοιξε 16 νέες θυγατρικές. Ειδικά στην Ασία, την Ανατολική Ευρώπη και τη Λατινική Αμερική, η Sika ενίσχυσε την παρουσία της. Παρόλα αυτά, το 1990 δεν ήταν εύκολη δεκαετία. Η Sika έπρεπε να αντιμετωπίσει οικονομικές υφέσεις, καθώς και χαμηλή κερδοφορία, γεγονός που οφειλόταν στον ανταγωνισμό και τις αυξημένες τιμές των α’ υλών των προϊόντων.

Αυτό έγινε με την απομάκρυνσή της από λιγότερο κερδοφόρες δραστηριότητες, όπως η κατασκευή ρομπότ για την επισκευή αποχετευτικών αγωγών. Η Sika επίσης εγκατέλειψε την παραγωγή προϊόντων οδοποιίας και πούλησε σχεδόν εξ’ ολοκλήρου τον τομέα των μεμβρανών στη Sarna.

Η εταιρία Sarna που είχε εξαγοράσει μεγάλο τμήμα των δραστηριοτήτων της Sika γίνεται μέλος του ομίλου της Sika 10 χρόνια αργότερα. Η Sarna, μια ελβετική εταιρία με εξειδίκευση στον τομέα των εφαρμογών μεμβρανών, απορροφήθηκε από τη Sika, που ήταν 7 φορές μικρότερη.

Η Sika βίωσε μία από τις πιο έντονες εμπορικά δεκαετίες της, αυξάνοντας το τζίρο της από 2 δισεκατομμύρια σε περισσότερα από 4,6 δισεκατομμύρια φράγκα. Μεγάλο μέρος αυτής της αύξησης οφειλόταν στις 36 εταιρίες που είχε εξαγοράσει μεταξύ του 2000 και του 2008. Κατά τη διάρκεια της ίδιας περιόδου το εργατικό δυναμικό αυξήθηκε από 8.000 σε 13.000 άτομα.

Από το 2000 οι βασικές δραστηριότητες της Sika μπορούν να συνοψιστούν σε 5 λέξεις: σφράγιση, συγκόλληση, στεγανοποίηση, ενίσχυση και προστασία. Η Sika επιδίωκε να γίνει – εάν δε θεωρούνταν ήδη – ο ηγέτης της αγοράς σε αυτές τις τεχνολογικές εφαρμογές. Η ομάδα προϊόντων Sika® ViscoCrete®, που εισήχθησαν στην αγορά το 2000, έγιναν σημαντικός στυλοβάτης των πωλήσεων.

Η Sika βίωσε πολύ μεγάλη ανάπτυξη και σε άλλους επιχειρηματικούς τομείς, με κορύφωση το 2006, που αυξήθηκε ο τζίρος της περισσότερο από 30%. Η εταιρία, της οποίας τα κεντρικά γραφεία είναι γνωστά ως Sika AG, έπρεπε να επενδύσει μαζικά σε αύξηση προσωπικού και παραγωγικές εγκαταστάσεις και να επαναδιαρθρώσει συνολικά τη διαχείρισή της.

Από το 2006, όλες οι δραστηριότητες πωλήσεων και προσέγγισης της αγοράς συντονίζονται από Επιχειρηματικούς Τομείς προς την κατεύθυνση των τεσσάρων πιο σημαντικών ομάδων πελατών: Δίκτυο Λιανικής Πώλησης, Εξειδικευμένα Συνεργεία Εφαρμογών, Παραγωγή Σκυροδέματος και Βιομηχανικές Εφαρμογές. Προς το τέλος αυτής της δεκαετίας, η παγκόσμια ύφεση που προκλήθηκε από την οικονομική κρίση επηρέασε και τη Sika. Παρά όμως το δυσάρεστο κλίμα, η Sika έχει αυξήσει το μερίδιο αγοράς της σε όλους τους τομείς. Στο κατώφλι των 100 χρόνων ζωής της, η Sika είναι καλά εξοπλισμένη και με το βλέμμα στραμμένο προς το μέλλον.