Στα πλαίσια της τεχνικής υποστήριξης των πελατών της Sika σε θέματα επισκευών και δομητικών ενισχύσεων, η Sika Hellas ξεκίνησε συνεργασία με μια από τις πλέον καινοτόμες επιχειρήσεις ολοκληρωμένων λύσεων πληροφορικής, την εταιρεία ACE-Hellas.


Σκοπός της συνεργασίας αυτής είναι να καλύψει με αποτελεσματικό τρόπο τη διαστασιολόγηση των μελετών αποτίμησης/ανασχεδιασμού κτιρίων.
Πιο συγκεκριμένα, μέσω του λογισμικού Scada Pro, θα πραγματοποιείται αυτόματος υπολογισμός προϊόντων (υλικών επισκευών και ενισχύσεων) ως και η ακριβής εφαρμογή αυτών σε στατικές μελέτες υφιστάμενων κατασκευών.

Με τη συνεργασία αυτή δίνεται η δυνατότητα στους μηχανικούς που χρησιμοποιούν το λογισμικό στατικής και δυναμικής ανάλυσης Scada Pro της ACE-Hellas, να χρησιμοποιήσουν και να υπολογίσουν αυτόματα μία σειρά από υλικά της Sika για επισκευές ή και ενισχύσεις όπως για παράδειγμα ινοπλισμένα πολυμερή (ανθρακονήματα κ.α.), επισκευαστικά κονιάματα, εποξειδικές ρητίνες κ.α., δημιουργώντας εύκολα και γρήγορα κατασκευαστικά σχέδια, τεύχη υπολογισμών και λεπτομέρειες εφαρμογής κάθε συστήματος με αναλυτικές οδηγίες κ.α..

Οι δύο εταιρείες προγραμματίζουν την από κοινού διοργάνωση σεμιναρίων που θα απευθύνονται σε μηχανικούς και θα αφορούν την τεχνική νομοθεσία (ΚΑΝΕΠΕ, μέθοδοι ενισχύσεων κλπ) με παράλληλες παρουσιάσεις των τεχνολογιών της Sika Hellas και των προγραμμάτων Scada Pro (ACE-Hellas).