1° Συνέδριο Πυροπροστασίας Κατασκευών

Με μεγάλη συμμετοχή πραγματοποιήθηκε το 1° Συνέδριο Πυροπροστασίας Κατασκευών, το οποίο διοργάνωσε το Ελληνικό Ινστιτούτο Πυροπροστασίας Κατασκευών (ΕΛΙΠΥΚΑ) στις 7 & 8 Φεβρουαρίου 2020. Στο επίκεντρο του συνεδρίου ήταν ο νέος Κανονισμός Πυροπροστασίας Κτιρίων.

Στο συνέδριο συμμετείχαν εξαίρετοι Έλληνες και ξένοι ομιλητές, οι οποίοι παρουσίασαν άκρως ενδιαφέροντα τεχνικά και επιστημονικά θέματα, σχετικά με την πυροπροστασία των κατασκευών και την προστασία, μέσω αυτών, της ανθρώπινης ζωής και περιουσίας. Κατά τη διάρκεια των συνόδων του Συνεδρίου, αλλά και των Roundtables συζητήθηκαν προτάσεις για τη βελτίωση / συμπλήρωση του Νέου Ελληνικού Κανονισμού Πυροπροστασίας, όπως τα κενά αναφορικά με τα ψηλά, ιστορικά και βιομηχανικά κτίρια και οι δοκιμές μεγάλης κλίμακας για την αξιολόγηση της συμπεριφοράς συστημάτων προσόψεων, σε συνθήκες φωτιάς. Σημαντική ήταν και η προσέγγιση στο θέμα της οπτικής, αλλά και της εν γένει κουλτούρας περί Σύγχρονων Πυρασφαλών Κατασκευών, με την παρουσίαση των σχετικών με την πυροπροστασία προτύπων, δοκιμών και πιστοποιήσεων, με παραδείγματα βέλτιστων, αλλά και κακών πρακτικών.

Η Sika Hellas ήταν χορηγός στην εκδήλωση, παρουσιάζοντας την πλήρη γκάμα προϊόντων που διαθέτει για Συστήματα Παθητικής Πυροπροστασίας, τα οποία συμμορφώνονται με όλους τους ισχύοντες ευρωπαϊκούς και διεθνείς κανονισμούς και πρότυπα.Στο περίπτερο της Sika Hellas, οι επισκέπτες ενημερώθηκαν σχετικά με την ολοκληρωμένη προσέγγιση της εταιρείας για θέματα παθητικής πυροπροστασίας, μέσω των αναλυτικών εγχειριδίων εφαρμογής που διαθέτει η Sika Hellas, αλλά μπόρεσαν επιπλέον να δουν και δείγματα πραγματικής κλίμακας.