Η Sika Hellas υποστήριξε ενεργά την υλοποίηση του προγράμματος «MARE.14 Υλικά και τεχνικές για την αποκατάσταση μνημείων - Αρχές Συμβατότητας, ανθεκτικότητας, αειφορίας», το οποίο πραγματοποιήθηκε τον Ιούλιο του 2014 με απόλυτη επιτυχία, στην αρχαιολογική περιοχή του Δίον, υπό τη διοργάνωση του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Η Sika Hellas αναγνωρίζοντας τη σημασία της μνημειακής κληρονομιάς, υποστηρίζει οικονομικά αυτή την πρωτοβουλία και μέσω αυτής της χορηγίας, δείχνει έμπρακτα την πεποίθηση της ότι η κοινωνική υπευθυνότητα είναι βασικό συστατικό της επιτυχίας.