ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

H Sika Hellas όπως και τα προηγούμενα χρόνια, εξακολουθεί να στηρίζει το ετήσιο Συνέδριο Σκυροδέματος μετέχοντας ενεργά με την παρουσίαση των πλέον σύγχρονων συστημάτων και υλικών στον τομέα των Κατασκευών.Καθ'όλη τη διάρκεια του Συνεδρίου, εξειδικευμένοι Μηχανικοί - Στελέχη της Εταιρείας μας θα είναι συνεχώς διαθέσιμοι ώστε να ενημερώνουν αναφορικά με τις Νέες Τεχνολογίες Σκυροδέματος, να συμβουλεύουν και να συνιστούν λύσεις - εφαρμογές απ' όλο το φάσμα των Κατασκευών (νέων & δοκιμασμένων), να επιλύουν προβλήματα και να ανταλλάσσουν απόψεις με κάθε ενδιαφερόμενο.   Παράλληλα θα υπάρχει έντυπο ενημερωτικό υλικό με την πλήρη σειρά των υλικών μας ώστε σε συνεργασία με τους Συνεργάτες μας να προκύπτει απρόσκοπτα η βέλτιστη λύση για κάθε κατασκευή, επισκευή - ενίσχυση ή ανακαίνιση του χώρου σας. Σας περιμένουμε!