Η Sika εγκατέστησε νέα μονάδα παραγωγής για κονιάματα στο Κρυονέρι Αττικής. Εκτός του υφιστάμενου εργοστασίου παραγωγής προσμίκτων σκυροδέματος στη Θεσσαλονίκη, το νέο αυτοματοποιημένο εργοστάσιο θα αναπτύξει περαιτέρω την εταιρική αποδοτικότητα και στο αντικείμενο των κονιαμάτων και θα δημιουργήσει νέους τομείς δραστηριότητας.

Επιπρόσθετα της μονάδας παραγωγής κονιαμάτων, η νέα επένδυση περιλαμβάνει επέκταση εργαστηριακών εγκαταστάσεων, χώρους εκπαίδευσης, όπως επίσης και εγκαταστάσεις λογιστικής υποστήριξης των πωλήσεων προσμίκτων σκυροδέματος στη Νότια Ελλάδα.

Επίσης, θα ακολουθήσει ο εξοπλισμός για παραγωγή υγρών μεμβρανών στεγανοποίησης.

Οι νέες εγκαταστάσεις ισχυροποιούν τη Sika, στη συνεχή βελτίωση υποστήριξης και στο φάσμα προσφερομένων προϊόντων προς τους πελάτες της.

Paul Schuler, Regional Manager EMEA: "Παρά την παρούσα ιδιαίτερη οικονομική κατάσταση στην Ελλάδα, είμαστε αισιόδοξοι για την προσεχή πορεία της χώρας. H Sika έχει μακρά δέσμευση προς τις τοπικές εταιρείες. Ακόμη και σε δύσκολες συνθήκες, η εταιρεία μας συνεχίζει και αναπτύσσει το επίπεδο υπηρεσιών, βελτιώνει τις πωλήσεις και ενισχύει την ανταγωνιστικότητά της."

Σπύρος Χατζηφώτης, Διευθύνων Σύμβουλος Sika Hellas: "Είμαστε ευτυχείς για τη δυνατότητά μας να μεταφέρουμε στην Ελληνική αγορά τις νέες τεχνολογίες και την τεχνογνωσία της Sika. Εισερχόμενοι στην τρίτη δεκαετία παρουσίας μας στην Ελλάδα, θέτουμε βάσιμους και υψηλούς στόχους για την παραγωγική μας συνεισφορά στην τοπική μας οικονομία."

new-mortar-factory
Title
Νέα Μονάδα Κονιαμάτων
Description

Η μονάδα

Year
2016
Download
nea-monada-mortar
Title
Νέα Μονάδα Κονιαμάτων
Description

Εγκαίνια

Year
2016
Download