Όμιλος Sika

  • ΗΓΕΣΙΑ & ΑΕΙΦΟΡΙΑ

    ΗΓΕΣΙΑ & ΑΕΙΦΟΡΙΑ

    Μέσα στις ξεκάθαρα ορισμένες αγορές-στόχους, η Sika αγωνίζεται με κύριο σκοπό να ηγηθεί σε αυτές, σε ζητήματα τεχνολογίας και κόστους, ακολουθώντας συγκεκριμένες αρχές για μια αειφόρο ανάπτυξη. Έχοντας ως γνώμονα αυτή την αρχή, η Sika στοχεύει στην ηγετική θέση ή στο να αποτελεί έναν ισχυρό δεύτερο παίκτη σε όλες τις αγορές-στόχους της.

    Περισσότερα